Transparant financieel beleid van Actiris en Bruxelles Formation

Actualiteit
Actiris en Bruxelles Formation publiceren hun financiële gegevens op openbudgets

Het platform openbudgets.brussels breidt uit. Actiris en Bruxelles Formation publiceren er voortaan hun financiële gegevens. Op het platform publiceerden ze de data voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit is een garantie van transparantie voor het financieel beheer van Actiris en Bruxelles Formation.

Openbudgets.brussels werd eind mei gelanceerd en onthult de verschillende subsidies en de talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen.

Alle administraties van het Gewest en plaatselijke besturen  zijn betrokken

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

“Het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie”

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Meer dan 1000 overheidsopdrachten zijn betrokken

In 2020 heeft Actiris meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro. Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en een honderdtal subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.