Alternatieven voor dierproeven

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : "UCL-project moet gebruik van dierproeven bij kankeronderzoek omzeilen: “De wetenschap is geëvolueerd”.

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad:

De Brusselse regering heeft een subsidie van 55.000 euro goedgekeurd voor het project Alternatieven voor dierproeven van de Université Catholique de Louvain (UCL). Dat moet het gebruik van dieren bij experimenten in het kader van kankerbehandelingen vermijden, zo meldt minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) maandag.

[…] "De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan", legt Clerfayt uit.

[…]