Alternerend leren: meer bedrijven overtuigen om stagairs op te leiden

Actualiteit
Alternerend leren

2.280 personen die een alternerende opleiding volgen, zijn voor het academiejaar 2020-2021 nog steeds op zoek naar een stageplaats.

Om meer ondernemingen aan te zetten stagairs op te leiden, verhoogt de Brusselse Regering de mentorpremie voor 2021-2022. Het bedrag van de premie wordt opgetrokken van 1.750 euro naar 3.000 euro en de leeftijdsvoorwaarde voor de stagiair wordt geschrapt. Tot nog toe werd de premie toegekend aan min-25-jarigen.

Er werd een budget van 6.450.000 euro vrijgemaakt voor deze maatregel waarvan meer dan 2.000 opleidingsondernemingen kunnen gebruikmaken.

Opleidingen afgestemd op verwachtingen werkgevers

“Ik ben ervan overtuigd dat het alternerend onderwijs kan bijdragen aan de versnelling van de socio-economische relance van het Brussels Gewest, omdat het mensen in staat stelt zich de vaardigheden eigen te maken die de werkgevers verwachten. Er zijn immers nog te weinig werkgevers die stagiairs binnen hun onderneming opleiden. En het is duidelijk dat de sombere economische context hen niet aanzet om dat meer te gaan doen. Dankzij deze premie van 3.000 euro en de versoepeling van de toekenningsvoorwaarden hoop ik dat we een massale inzet van de economische wereld voor het alternerend onderwijs zullen vaststellen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Alternerend leren wordt positief onthaald

In Brussel bieden Efp-Sfpme en Syntra dit soort opleiding aan. De alternerende opleiding is een pedagogie die het verwerven van competenties in zowel het opleidingscentrum als in de onderneming mogelijk maakt. In 2018 keurde de Brusselse Regering reeds een hervorming goed om de maatregel van het alternerend onderwijs te stimuleren en voerde met name een mentorpremie in voor ondernemingen die zich inzetten voor de opleiding van een jongere van minder dan 25 jaar die alternerend onderwijs volgt.

“Het alternerend leren, de aanpak bij uitstek om werk te vinden”, “Het alternerend leren is een win-winsituatie”, “De alternerende opleiding is populair” en “Het alternerend leren is een uitmuntende opleidingsmogelijkheid”. De voorbije jaren is iedereen een voorstander van alternerende opleidingen geworden: de economische actoren, de politieke wereld en zelfs het Koninklijk Paleis. Toch moeten we vaststellen dat in de praktijk, hoewel steeds meer jongeren en minder jonge mensen voor dit soort opleiding kiezen, velen van hen nog op zoek zijn naar een opleidingsonderneming om hun jaar te kunnen valideren.

Wat u ook zou kunnen interesseren: