Asielen blijven open voor adopties, maar enkel op afspraak

Actualiteit
Asielen blijven open voor adopties, maar enkel op afspraak

De Brusselse asielen hebben niet te kampen met overbevolking als gevolg van achtergelaten dieren, maar ze zouden snel verzadigd kunnen raken, als adopties niet meer mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de Brusselaars dieren uit asielen kunnen blijven adopteren, meent Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, dat adopties op afspraak toegelaten zijn, mits de maatregelen in verband met de sociale afstand nageleefd worden.

Het personeel en de vrijwilligers mogen zich ook naar de asielen verplaatsen om daar de dieren te verzorgen, met inachtneming van de regels in verband met de sociale afstand.

“De activiteiten van de asielen zijn essentieel en noodzakelijk voor het welzijn van onze dieren. Aangezien de vrijwilligers toegang hebben tot de asielen om de dieren te verzorgen, denk ik dat de adopties in de Brusselse asielen kunnen blijven doorgaan”, besluit Bernard Clerfayt.

Ter herinnering: uit geen enkele wetenschappelijke studie blijkt dat het coronavirus (Covid-19) overgedragen kan worden tussen dier en mens.