Brusselaars kochten 17 miljoen dienstencheques aan in 2022

Actualiteit
Dienstencheques kennen een groeiend succes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Over heel 2022 hebben de Brusselaars in totaal 17.405.350 dienstencheques gekocht, wat een stijging is van 8% ten opzichte van 2021. In 2022 werden 16.320.811 dienstencheques gebruikt, tegenover 15.837.110 in 2021, een stijging van 3%.

Gewaardeerde diensten en betere arbeidsomstandigheden

Het systeem van dienstencheques biedt veel Brusselaars de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs gebruik te maken van de diensten van een huishoudhulp. Bovenal krijgen hierdoor bijna 27.000 werknemers, meestal vrouwen van boven de 40, de kans om uit het zwartwerk te stappen en toegang te krijgen tot sociale rechten.

“De indicatoren staan op groen en we zien dat, ondanks de energiecrisis, steeds meer Brusselaars gebruikmaken van het systeem. Dit jaar zal de sector nog meer veranderingen ondergaan, aangezien de nieuwe hervorming ook tot doel heeft de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen te verbeteren. Een verplichte opleiding, bescherming tegen misbruik door klanten, een verbetering van de eindeloopbaan, enz. Dit zijn slechts enkele van de maatregelen die dit jaar zullen worden ingevoerd”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Groeiend succes

Bijna 20 jaar na de invoering ervan lijken dienstencheques nog steeds in de smaak te vallen bij de Brusselse gezinnen. Met uitzondering van het jaar 2020 is het aantal gebruikers sinds 2016 immers elk jaar met minstens 2% gestegen, en in 2022 werd het recordaantal van 116.162 Brusselse gebruikers bereikt.

In 2022 werden 17.405.370 dienstencheques gekocht, tegenover 16.022.073 in 2021, een stijging van bijna 8%.

Uit de cijfers voor 2022 blijkt ook dat veel meer gebruikers dan gewoonlijk hun cheques in december hebben gekocht. Er werden 2.197.346 dienstencheques uitgegeven, hetzij een stijging van 62% ten opzichte van december 2021. Deze aanzienlijke groei wordt verklaard door de nieuwe hervorming van de dienstencheques die op 1 januari van kracht is geworden. De burgers hebben er de voorkeur aan gegeven te anticiperen en hun cheques te bestellen vooraleer de prijs tot 10 euro zou stijgen.