Cette étiquette pour spécifier une actualité ou un extrait média qui concerne la Région en général ou une actualité compétence qui a une résonance importante.

Veiligheid in Brussel: federale niveau moet Brussel en zijn inwoners respecteren

Persbericht

Schaarbeek krijgt, net als andere Brusselse gemeenten, steeds meer te maken met onveiligheid, in het bijzonder in de Noordwijk. Het gaat om een situatie waarin tal van factoren spelen die het gebrek aan actie van de federale staat benadrukken.

“Het federale niveau vervult zijn opdrachten in verband met het beheer van de wettelijke migratie niet, wanneer het asielzoekers weer de straat op stuurt. Het federale niveau vervult evenmin zijn opdrachten in verband met het beheer van de onwettelijke migratie door de bevelen om het grondgebied te verlaten niet toe te passen. Het federale niveau slaagt er ook niet in om de drugstrafiek die onze wijken teistert, te bestrijden”, analyseert Bernard Clerfayt.

De Dienst Vreemdelingenzaken is enkel in Brussel aanwezig, in het centrum van de Noordwijk. Resultaat: de personen die niet worden opgevolgd, verzamelen zich hoofdzakelijk in het Brussels Gewest, en meer bepaald in de straten rond het Noordstation. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid overgelaten aan de gemeenten en aan het Gewest om deze mensen op te vangen.

Er is in het Brussels Gewest overigens nog steeds een tekort aan bijna 900 politieagenten. Het voornaamste probleem van de politie in het Brussels Gewest is vooral de onderfinanciering door het federale niveau van de grote steden.

Als we het niveau van de federale dotaties voor 2023 bekijken, stellen we vast dat de dotatie per politieagent lager ligt in de Brusselse zones dan elders in het grondgebied. De gemiddelde financiering per politieagent bedraagt aldus 34.199 euro in Brussel tegenover 46.630 euro in Vlaanderen en 53.890 euro in Wallonië. Het Belgische gemiddelde bedraagt 48.999 euro. De federale onderfinanciering ontzegt de politiezone Brussel Noord jaarlijks bijna 10 miljoen euro.

“Indien het federale niveau zijn opdrachten zou vervullen – wettelijke en onwettelijke migratie, strijd tegen drugstrafiek, etc. – zouden onze wijken veiliger zijn. Het federale niveau moet Brussel respecteren. Het gaat om de veiligheid van zijn inwoners, maar ook om het imago van het hele land en zijn hoofdstad in het buitenland. Het is dringend!”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Persbericht

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Actualiteit
Officiële foto van de Brusselse Regering uit 2023

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

“Het probleem is de federale onderfinanciering van de stedelijke gebieden”

Actualiteit
  Foto van een bord met logo van de politie aan een politiecommissariaat.

De politiezones samenvoegen! Dat is de oplossing die Ecolo-Groen voorstelt om de uitdagingen op het vlak van veiligheid in Brussel aan te gaan. Een vals goed idee, volgens de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Met cijfers als bewijs stelt hij een aanzienlijke onderinvestering door de federale overheid in de stedelijke politiezones aan de kaak.

De lokale politie bestaat uit 181 politiezones verspreid over het hele land (6 in Brussel, 106 in Vlaanderen en 71 in Wallonië). Ze voert een reeks lokale taken uit, waaronder handhaving van de openbare orde, interventie, verkeersbeheer en wijkwerking. De politiezones werken met de steun van de gemeenten en met federale financiering.

Gemiddelde financiering per politieagent het laagst in Brussel 

Criminaliteit, drugshandel, afrekeningen, enz. De laatste maanden is het aantal veiligheidsproblemen in het Brussels Gewest toegenomen. De oplossing voor Ecolo-Groen is het samenvoegen van de politiezones.

“Deze aanpak zal geen resultaten opleveren in termen van schaalvoordelen of effectiviteit van de politie. Het grote probleem van de politie in het Brussels Gewest is vooral de onderfinanciering door de federale overheid in de grote steden”, legt Bernard Clerfayt uit.

Als we kijken naar de federale dotaties voor 2023, zien we dat de dotatie per politieagent lager ligt in de Brusselse zones dan elders op het grondgebied. De gemiddelde financiering per politieagent bedraagt €34.199 in Brussel, tegenover €46.630 in Vlaanderen en €53.890 in Wallonië. Het Belgische gemiddelde bedraagt 48.999 euro.

Brussel dubbel benadeeld

Deze vaststelling is des te verontrustender, omdat de criminaliteit in de grote steden hoger is. Als de Brusselse politie een federale financiering zou krijgen die gelijk is aan het Belgische gemiddelde, zou dit onze politiezones 73 miljoen euro extra opleveren”, voegde de minister eraan toe.

Bovendien houdt het voorstel van Ecolo-Groen geen rekening met het multidimensionale aspect van veiligheid.

Politieagenten zijn niet de enigen die betrokken zijn bij de veiligheidsketen. Het beleid tegen criminaliteit wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. Een samengevoegd politiekorps zal in dat opzicht dus niets veranderen. En laten we niet vergeten dat de kracht van de lokale politie ligt in haar nabijheid tot de bewoners, haar terreinkennis en haar samenwerking met de actoren inzake preventie. Dat is wat we moeten versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

Digitale Lente 2024

Actualiteit
Digitale Lente 2024

De Digitale Lente van Brussel komt op 22 en 23 maart naar de iconische locatie van Tour & Taxis. Van virtual reality tot cybersecurity, via artificiële intelligentie, e-gaming, retrogaming en het verkennen van professionele digitale mogelijkheden: de vierde editie van dit niet te missen evenement belooft een boeiende onderdompeling in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Volg de gids!

De Digitale Lente van Brussel 2024, georganiseerd door Paradigm, is een grootschalig initiatief dat het digitale ecosysteem van het Brussels Gewest in de schijnwerpers plaatst.

Gratis evenement

Met de steun van het Brussels Gewest en van de Minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, positioneert dit gratis evenement zich als een onmisbaar ontmoetingsplatform. Het zal een breed publiek aantrekken, van nieuwkomers tot experts in de digitale sector, die hun expertise zullen delen en verrijken. De missie is duidelijk: het grote publiek initiëren, bewust maken en begeleiden door het boeiende universum van digitale technologieën.

De Digitale Lente is een meeslepende ervaring waar bezoekers kunnen voelen, testen, ontwikkelen, coderen en wie weet, misschien wel inspiratie opdoen voor een beroep in de digitale sector, waar steeds meer vraag naar is op de Brusselse arbeidsmarkt”, zegt Bernard Clerfayt.

Overzicht van het programma 2024

De Digitale Lente nodigt bezoekers uit om fascinerende ruimtes te verkennen waar boeiende demonstraties en meeslepende ervaringen ieders nieuwsgierigheid zullen prikkelen. Paradigm biedt een educatief traject over de milieueffecten van de digitale sector, geïllustreerd door de ecologische rugzak van een laptop. Liefhebbers van "Smart Buildings" zullen kennis kunnen maken met geavanceerde technologische oplossingen voor slimmere en duurzamere gebouwen.

De Digitale Lente van Brussel biedt ook een verscheidenheid aan lezingen en pitches in de vorm van "Pecha Kucha"-sessies over onderwerpen zoals digitale tweelingen, klimaat en technologie, mobiliteit, cybersecurity, e-gaming, digitale beroepen en opleidingen, digitale inclusie, enz. Digitale experts uit verschillende sectoren zullen de horizonten van het publiek verruimen door hun kennis te delen.

Jong en oud, in familieverband of met vrienden, bezoekers krijgen ook de kans om de laatste trends en innovaties te verkennen die vorm geven aan de digitale toekomst van onze samenleving. Ze kunnen eveneens deelnemen aan verschillende interactieve activiteiten die worden aangeboden in de diverse tentoonstellingsruimtes van bijna 50 vertegenwoordigers van het Brusselse, nationale en internationale digitale ecosysteem.

Educatieve ervaringen voor scholen

De Digitale Lente van Brussel heeft uiterst verleidelijke animatieactiviteiten gepland die speciaal werden uitgedokterd om de overweldigende nieuwsgierigheid van leerlingen te voeden.

Enkele hoogtepunten: workshops over de ecologische voetafdruk van digitalisering, maar ook over online oplichting, demonstraties van robotarmen, kennismaking met de digitale beroepen, e-gaming-sessies, initiatie in coderen, en heel wat andere opwindende attracties!

Een kans voor jongeren om digitale technologie te ontdekken, te waarderen en er plezier aan te beleven dankzij een verscheidenheid aan stands die specifiek voor hen werden ontworpen!

Invisible Festival, een exclusieve primeur voor de Digitale Lente van Brussel

De Digitale Lente van Brussel zorgt voor opschudding door de deuren te openen van het allereerste “Invisible Festival”. Voor het eerst zullen bezoekers worden uitgenodigd om dit unieke universum te verkennen, dat de culturele diversiteit en rijkdom viert in het hart van Europa, in de op één na meest kosmopolitische stad ter wereld, Brussel.

Dit evenement belicht de vergeten en onbekende helden uit de geschiedenis met een rijk programma aan activiteiten, gebaseerd op 3D-avatars, augmented reality en andere meeslepende artistieke experimenten. Een uitnodiging om te reizen naar onzichtbare dimensies waar digitale kunst tot leven komt en zorgt voor een ongekende sensoriële en culturele ervaring.

Praktische inlichtingen

  • Waar? Tour & Taxis, Havenlaan 86c te 1000 Brussel
  • Wanneer? Vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2024

Nuttige links:

Metro 3: de structurele oplossing voor mobiliteit

Actualiteit
Metro 3: de structurele oplossing voor mobiliteit

Hoewel het nu zeker is dat het project Metro 3 op de rails staat, is er geen zekerheid over wanneer het precies zal worden voltooid. Op woensdagochtend beantwoordde Bernard Clerfayt de vragen van Fabrice Grosfilley over dit onderwerp op BX1 (link naar de video aan het einde van het artikel).

Technische en financiële obstakels, de noodzaak om het project te reorganiseren om zowel de stedelijke als de budgettaire impact ervan te beperken: het traject Noord-Bordet zal niet in gebruik worden genomen binnen de oorspronkelijk vastgestelde termijn.

De moeilijkheid om bovengrondse alternatieven te vinden

“We zien dat het wegennet erg smal is en geen oplossingen aan de oppervlakte toelaat. Daarom hebben we tot nu toe nog geen alternatieven gevonden. Dit rechtvaardigt zeker dat de metro een absoluut noodzakelijke oplossing blijft”, legt de Brusselse minister Bernard Clerfayt uit.

Het lot van de gebruikers verbeteren in afwachting van de metro

Intussen zijn het vooral de gebruikers van tram 55 die onder deze situatie lijden. Daarom gaat de Regering de door de MIVB voorgestelde oplossingen onderzoeken.

“Ik wil eerst overleggen met de betrokken gemeenten om na te gaan of de opties die op tafel liggen, haalbaar zijn. Het lijdt evenwel geen twijfel dat we snel vooruitgang moeten boeken en eventueel strategische locaties moeten ontwikkelen.”

De metro blijft het doel!

Voor Bernard Clerfayt moet de doelstelling voor mobiliteit, vooral in Oost-Brussel, de metro blijven. Er zijn geen andere oplossingen, zelfs niet op middellange termijn, die de Brusselaars dit niveau van vervoerscapaciteit en comfort kunnen bieden.

“Nu moeten de kosten ervan beheerst worden door het project aan te passen aan de verzoeken van de gemeenten, maar we moeten de kosten ook kunnen delen met de federale overheid”, besluit de minister.

Volgende stap in het dossier: de uitkomst van het openbaar onderzoek op basis van de aanvraag van Beliris voor een bouwvergunning.

“De Toekomsten van Brussel”, het Gewest door de Brusselaars

Actualiteit
Logo De Toekomsten van Brussels

De werking van onze Brusselse instellingen wordt verre van unaniem aanvaard door de bevolking. Hoe kan dit verholpen worden? Door een beroep te doen op de eerste betrokkenen: de Brusselaars zelf! Dit is de oplossing die de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, voor deze opdracht heeft voorgesteld. Onder de titel “De Toekomsten van Brussel” zal dit proces van burgerdemocratie een gelegenheid voor vrije meningsuiting bieden waar de stem van de burgers gehoord en gerespecteerd zal worden.

“De organisatie en de werking van ons Gewest mag niet alleen gebaseerd zijn op beleid. Hier is het de bedoeling dat de Brusselaars de toekomst van hun Gewest opnieuw bekijken, en dus de werking ervan en de interactie met de 19 gemeenten herzien”, aldus Bernard Clerfayt.

Concreet: openbare netheid, verkiezingen, veiligheid, …  

De organisatie van onze instellingen, de werking van het overheidsbeleid, de gemeenten, enz. De burgers zullen worden uitgenodigd hun mening te geven over een reeks thema's, zoals de verkiezingen, het vertrouwen van de burgers in hun vertegenwoordigers, openbare netheid, veiligheid en de territoriale indeling van de gemeenten.

“Van Brussel een geslaagde stad maken, met de hulp van de Brusselaars”

De “Toekomsten van Brussel” wordt in drie fasen verdeeld en zal net voor de zomer van 2023 voltooid zijn. De eerste fase begint op 7 november met de raadpleging van 1.000 Brusselaars die alle burgers vertegenwoordigen via een online-enquête. De tweede fase wordt gewijd aan de organisatie van debatten tussen institutionele actoren. In de laatste fase zullen ontmoetingen plaatsvinden tussen burgers en institutionele vertegenwoordigers. Ten slotte wordt het eindverslag in september 2023 verwacht.

“Deze gelegenheid maakt het mogelijk de aanbevelingen van de burgers ernstig te nemen. En ik blijf erbij, ik wil geen schijndemocratie! De resultaten zullen worden geanalyseerd en zullen ons in staat moeten stellen ons enige doel te bereiken: van Brussel een geslaagde stad maken met de hulp van de Brusselaars”, besluit de minister.