Colloquium over het dierenrecht

Actualiteit
Colloquium over het dierenrecht

Het Frans-Belgische colloquium “Van domesticatie tot bescherming – Welke evolutie kent het recht in de verhouding tussen mens en dier?” zal plaatsvinden op 28 september 2021 in Brussel.

Deze dag, die gewijd zal worden aan de band tussen mens en dier in een vergelijkend perspectief ten aanzien van het Franse recht, wordt georganiseerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Société de législation comparée en de Fondation européenne pour le droit du vivant.

Blik op het programma

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? Na deze algemene vragen zullen de sprekers op het colloquium onderwerpen vanop het terrein behandelen: de bestraffing van dierenmishandeling, de diergeneeskundige inspectie, de bemiddeling met dieren als economische activiteit, etc.

Het recht en de evolutie van de plaats van het dier

De plaats van het dier en onze verhouding tot levende wezens evolueren, met een groeiende bezorgdheid daarover. Sinds 2018 preciseert de wet bovendien: “Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet.”

Er worden goede praktijken gehanteerd, terwijl onze verhouding tot de levende wezens blijft evolueren. De crisissen die wij doormaken, versnellen deze veranderingen. Het colloquium over het dierenrecht, “Van domesticatie tot bescherming”, zal trachten de balans op te maken van deze veelzeggende tendensen.