Competentiebalans en opleiding als uitweg uit werkloosheid

Actualiteit
Competentiebalans en opleiding als uitweg uit werkloosheid

Op woensdag 14 juni stelde Bernard Clerfayt zijn ontwerp van ordonnantie "competentiebalans" voor aan de commissie economische zaken van het Brusselse parlement. Deze krachtige maatregel richt zich op opleiding en het versterken van de door Actiris verstrekte begeleiding die het kwalificatieniveau van werkzoekenden zal kunnen verhogen. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang. " Ik hoop dat de parlementsleden dit ontwerp van ordonnantie unaniem zullen steunen. Dit is immers een maatregel die de Brusselaars echt ten goede zal komen: hen helpen om de weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden”, besluit de minister.

Opleiding verhoogt kans op werk

Cijfers tonen immers aan dat deze oplossing werkt. De laatste studie uitgevoerd door Bruxelles Formation om de impact van opleidingen op de tewerkstelling te kwantificeren, is duidelijk: opleidingen verhogen de kansen op het vinden van een baan met 17%. Twee jaar na de start van de opleiding heeft 71% van de werkzoekenden de werkloosheid verlaten voor een baan, tegenover 54% zonder opleiding.

“In het Brussels Gewest is het gebrek aan kwalificaties een van de grootste uitdagingen om een job te vinden. 7 op de 10 werklozen beschikken niet over de nodige vaardigheden om een job te vinden. De oplossing? Een beoordeling van de professionele, taalkundige en digitale vaardigheden om de geschiktheid van de vaardigheden van werkzoekenden te controleren en hen het juiste opleidingstraject aan te bieden”, voegt de DéFI-minister eraan toe.

Opleiden is effectiever dan sancties opleggen

Het beperken van werkloosheidsuitkeringen ligt op ieders lippen. Volgens sommigen zou dit het magische recept zijn om de werkgelegenheidsgraad te verhogen. De conclusie van een recente studie van de RVA is echter éénduidig: het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd is geen garantie voor een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Werklozen sanctioneren zal geen effect hebben op hun (weder)tewerkstelling. Het zou enkel het probleem verplaatsen, want als ze geen werkloosheidsuitkering krijgen, zullen ze zich tot het OCMW wenden. Wat als we, om mensen uit de werkloosheid te halen, zouden stoppen met hen een schuldgevoel aan te praten en hen de kans zouden geven om weer aan het werk te gaan dankzij een gek idee: een opleiding”, argumenteert Bernard Clerfayt.