Drie grote stappen vooruit in de verbetering van het dierenwelzijn

Actualiteit
Drie grote stappen vooruit in de verbetering van het dierenwelzijn

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft zich op woensdag 3 februari uitgesproken over drie basisteksten om de bescherming van dieren in het Brussels Gewest te verbeteren. Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, zullen paardencarrousels, dolfinaria en lijmvallen voortaan verboden zijn op het volledige Brusselse grondgebied.

De gewesten zijn pas sinds 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. Sindsdien is de wetgeving geëvolueerd om optimaal te kunnen inspelen op de evolutie van de aandacht die er voor dieren in onze samenleving is. Er is echter nog gigantisch veel werk aan de winkel.

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft alvast gestemd over drie ordonnanties

De eerste ordonnantie betreft het einde van de uitbuiting van kermispony’s. De vorige wetgeving bevatte verschillende hiaten waardoor sommigen de regels konden omzeilen en ponycarrousels op de markten bleven organiseren. Voortaan zal het overal verboden zijn om paardachtigen in een carrousel te laten lopen.

De tweede ordonnantie maakt het onmogelijk om een dolfinarium te vestigen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Andere Europese landen hebben reeds wetten in die zin aangenomen. Naast het verbod op de bouw van een dolfinarium in Brussel is het ook de bedoeling een stempel te drukken en de andere gewesten en de aangrenzende landen ertoe aan te zetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Ten slotte verbiedt de laatste ordonnantie met name het gebruik van lijmvallen voor knaagdieren. Het leed dat door deze vallen wordt veroorzaakt, kan aanzienlijk zijn. Stress, uitputting, verwondingen bij ontsnappingspogingen: de dieren sterven over het algemeen door verhongering, uitdroging of verstikking.

“Dieren zijn geen speelgoed! We hebben dieren te lang opgesloten in een relatie van dienstbaarheid tegenover de mens en hen te vaak uitgebuit voor ons eigen plezier. Vandaag is het niet langer aanvaardbaar om dit beeld van dieren als slaven te blijven doorgeven aan de jonge generaties. Dankzij de drie ordonnanties laten we de wetgeving positief evolueren om onze relatie met dieren te veranderen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

De drie ordonnanties moeten nog ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire zitting van het Brussels Parlement.