Gezinsbijslagen: 63,5% van Brusselse gezinnen zou toeslag moeten krijgen

Actualiteit
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale Bernard Clerfayt est aussi en charge des allocations familiales

Sinds 2020 is er een nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen van kracht in het Brussels Gewest. Deze regeling is eerlijker, omdat de minder vermogende middenklasse ook verhoogde bijslagen kan genieten.

In het oude stelsel werden sociale toeslagen toegekend op basis van het statuut van de ouders. In het nieuwe systeem wordt rekening gehouden met het inkomen van het gezin. Als het inkomen van het gezin minder dan 45.000 euro bedraagt, worden toeslagen toegekend. Als het lager dan 31.000 euro ligt, worden deze toeslagen nog opgetrokken.

Het Gewest zal pas in 2021 over informatie over het inkomen van 2019 kunnen beschikken, over twee jaar dus. Om de Brusselse gezinnen nu al de toeslagen te geven waarop ze recht hebben, hebben we een brief aan alle gezinnen gestuurd om hen over deze nieuwigheid in te lichten. Iets minder dan 15.000 mensen hebben geantwoord en hun toeslag ontvangen.

“Dit cijfer komt uiteraard niet overeen met de werkelijkheid. Wij schatten dat 63% van de Brusselse gezinnen deze sociale toeslag zou moeten genieten om de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarom sensibiliseren wij de Brusselaars om zich voor inlichtingen tot hun uitbetalingsinstelling te richten, en indien van toepassing, verhoogde bedragen te ontvangen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.