Graven van lokaal historisch belang worden beschermd

Actualiteit
Graven van lokaal historisch belang worden beschermd

Begraafplaatsen maken integraal deel uit van het Brusselse erfgoed. Zij staan vol opmerkelijke monumenten en herbergen de graven van persoonlijkheden die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis. Om die reden heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, een besluit opgesteld om de graven van lokaal historisch belang te beschermen.

Volgens de legende komt Kuifje op Allerheiligen hulde brengen aan zijn geestelijke vader. Om een glimp van de beroemde geest op te vangen, moet je naar de begraafplaats van Ukkel-Dieweg, waar zich de laatste rustplaats van Hergé bevindt.

Historische landschappen

Begraafplaatsen worden vaak gezien als droevige en donkere plekken. In werkelijkheid zijn het echter plaatsen vol geschiedenis en schatten. Brede lanen, tuinen, architecturale werken, graven van historische personen,… Begraafplaatsen bieden ongewone landschappen en staan vol opmerkelijke monumenten.

Op de begraafplaats van Brussel liggen bijvoorbeeld de graven van Brusselaars als François Van Campenhout, de componist van de Brabançonne, Théodore Verhaegen, de oprichter van de ULB, en Ferdinand Wellens, een drukker die lid was van het verzet en die verantwoordelijk was voor de beroemde “Faux Soir” in november 1943. Er zijn ook bouwwerken in art-nouveaustijl te vinden die ontworpen werden door Victor Horta, die begraven ligt op de begraafplaats van Elsene.

Inventariseren om onderhoud te verzekeren

Het behoud van dit lokale funeraire erfgoed wordt geregeld door een besluit van de Brusselse Regering. Het principe? Elke gemeente wordt uitgenodigd om een lijst op te stellen met de graven van zogenaamd lokaal historisch belang op haar grondgebied. Met andere woorden: alle monumenten die opvallen vanuit historisch, artistiek, landschappelijk of ander oogpunt.

Alle graven op de lijst zullen bewaard en onderhouden moeten worden door de concessiehouder, en wanneer er geen erfgenaam is, door de gemeente.

Vanaf de inwerkingtreding van het besluit heeft de gemeente vier jaar de tijd om zich in orde te stellen.

“We hebben het geluk tal van parels te bezitten op onze Brusselse begraafplaatsen. Het doel van dit besluit bestaat erin dit lokale funeraire erfgoed te kunnen bewaren. Het is immers onze plicht om niet te vergeten”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.