Spécifier les informations pratiques à propos du cabinet de Bernard Clerfayt, adresses, contacts, infos utiles pour les citoyens comme le contact de tel ou tel service.

Mandaten en bijkomende activiteiten uitgeoefend door de kabinetsleden

(Lijst met achternamen in alfabetische volgorde)

Patricia Abarca de la Fuente

 • Voorzitster van de vzw “Éducation sans limites” (niet bezoldigd) 
 • Bestuurder bij Ligue des droits de l’enfant (niet bezoldigd) 

Esteban Baez Heller

 • Voorzitter van de raad van bestuur van vzw IRISteam (bezoldigd)

Bernard Clerfayt

 • Bestuurder bij de raad van bestuur van  “Travail de rue à Schaerbeek” asbl (niet bezoldigd) 
 • Voorzitter van Erfgoed van Schaarbeek (niet bezoldigd) 

Ashley De Backer

 • Bestuurder bij Citeo (orgaan van de MIVB) (niet bezoldigd)

Samuel De Hertogh

 • Penningmeester van de plaatselijke afdeling van DéFI Etterbeek (niet bezoldigd)
 • Lid van de AV en van de RvB van de Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles (niet bezoldigd)
 • Lid van de AV van het Maison des Jeunes d’Etterbeek “La Clef” (niet bezoldigd)
 • Commissaris van het Verenigd College bij Iriscare (niet bezoldigd)
 • Regeringswaarnemer bij de raden van bestuur van New Samu Social en Bruss’help (niet bezoldigd)

Marie-Astrid Deuxant

 • Commissaris voor de GGC bij de OFFA – Office francophone de la formation en alternance (niet bezoldigd) 
 • Bestuurder bij WorldSkills Belgium vzw (niet bezoldigd) 
 • Vertegenwoordiger voor de FGC bij Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO (niet bezoldigd)
 • Commissaris voor de FGC bij het Consortium de validation des compétences (niet-bezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van de minister voor Beroepsopleiding bij de Service social des organismes d’intérêt public van de FGC (niet bezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van de minister voor Beroepsopleiding in het beheerscomité van het ESF-Agentschap (niet bezoldigd)

Isabelle De Visscher

 • Bestuurder bij de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (bezoldigd)
 • Bestuurder bij Viapass (niet bezoldigd)

Michel Dierick

 • Regeringscommissaris bij IRIS-Koepel - Interhospitalière régionale des infrastructures de soins (bezoldigd)
 • Regeringscommissaris bij de GSOB (bezoldigd)
 • Docent bij Ferrer Formations (bezoldigd)

Cem Hazar

 • Medevoorzitter van het Sociaal-cultureel Centrum Alevi van Brussel (CSAB) (niet bezoldigd)
 • Franstalige secretaris van de FBAV (Federatie van Belgische Alevitische Verenigingen) (niet bezoldigd)

Sophie Heuskin

 • Regeringscommissaris bij Bruxelles Formation (bezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van het College van de FGC in de raad van bestuur van de EFP (niet bezoldigd)
 • Voorzitster van de Commissie voor de erkenning van de dienstencheque-ondernemingen (niet bezoldigd)
 • Voorzitster van de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques (niet bezoldigd)
 • Voorzitster van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid (niet bezoldigd)
 • Ondervoorzitster van de Commissie Betaald educatief verlof (niet bezoldigd)
 • Voorzitster van de raad van bestuur van de Brussels Life Science Incubator (niet bezoldigd)

Léa Majoie

 • Lid van de Chambre de Concertation et d'Agrément van de Service Francophone des Métiers et des Qualifications (niet bezoldigd)
 • Lid van de Conseil de recours de l’Instance de Pilotage et de positionnement du Cadre Francophone des Certifications (niet bezoldigd)
 • Lid van het beheerscomité van het Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (niet bezoldigd)

Cédric Rensonnet

 • Effectief lid van de Nationale Klimaatcommissie als vertegenwoordiger van minister Bernard Clerfayt (niet bezoldigd)

Stephan Saive

 • Vertegenwoordiger van de Regering bij de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (niet bezoldigd)
 • Waarnemer bij Construcity vzw (niet bezoldigd)
 • Voorzitter van de Commissie Educatief Verlof (niet bezoldigd)

T'Sas Christophe

 • Regeringscommissaris bij Actiris – Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (bezoldigd)
 • Bestuurder bij Solidarité Défi (niet bezoldigd) 

--

Covid-19: administratieve zaken te regelen? Dat kan online!

Actualiteit
Covid-19: administratieve zaken te regelen? Dat kan online!

Bernard Clerfayt raadt de Brusselaars aan, behalve in een noodgeval, zich niet naar de Brusselse administratieve diensten te begeven en zoveel mogelijk de elektronische tools te gebruiken die ter beschikking worden gesteld. Het vermijden van contact is momenteel het enige wat we kunnen doen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.

Vandaag kunnen veel administratieve formaliteiten online gebeuren. Verschillende beveiligde platforms vergemakkelijken immers het verzenden en het ontvangen van wettelijke documenten, zonder zich naar de gewestelijke of gemeentelijke administratie te moeten begeven.

Er is onder meer het elektronische loket “IRISbox”, dat gewestelijke en plaatselijke diensten online aanbiedt; de app “Mijn dossier”, waarmee de burger zijn persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen en de app “My Benefits” om toegang te krijgen tot bepaalde sociale voordelen. Of de beveiligde interface “My e-box”, waarmee de burger al zijn officiële documenten digitaal en veilig kan ontvangen, bewaren en beheren.

“De inperkende maatregelen naleven is de enige manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De burgers moeten, in hun contact met de gemeentelijke administraties, voorrang geven aan digitale communicatie en hun verplaatsingen tot de strikt noodzakelijke te beperken. Des te meer omdat vandaag verschillende administratieve formaliteiten online kunnen worden volbracht”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Meer info over de statistische cookies.

Zoals de meeste websites gebruiken wij Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website te tellen. Deze statistieken bevatten kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoeken en bezoekers, alsook kwalitatieve gegevens zoals de gedragsstromen, de verkeersbronnen en algemene demografische gegevens. Deze analyse wordt mogelijk gemaakt door de captatie van de IP-adressen van de gebruikers. Deze adressen worden geanonimiseerd. Hier vindt u meer info over de methode die Analytics gebruikt om de IP-adressen anoniem te maken.

 

Samenstelling van het kabinet

Directie van het kabinet

Christophe T’SAS, Kabinetschef

Sophie HEUSKIN, Adjunct-kabinetschef

Alexandra ROOS, Kabinetssecretaris

Isabelle WIBIN, Assistente van de kabinetschef

Isabelle WINANT, Assistente van de kabinetssecretaris

Kanselarij

Anne DE CORDIER, Kanselier

Pers & Communicatie

Pauline LORBAT, Verantwoordelijke en woordvoerster

Sonia GHARIANICommunity Manager

Valentino QUARTA, communicatiemedewerker

Werk, Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen Cocof

Sophie HEUSKIN, Adjunct-kabinetschef, belast met de cel Werk-Beroepsopleiding

Stephan SAIVE, Adviseur Cel Werk-Beroepsopleiding

Léa MAJOIE, Adviseur Beroepsopleiding

Marie-Astrid DEUXANT, Adviseur Begroting

Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging

Esteban BAEZ HELLER, Verantwoordelijke

Patricia ABARCA de la Fuente, Adviseur

Benjamin JAN, Medewerker

Plaatselijke Besturen

Laurence FABIANI, Adviseur

Camille HALLET, Medewerkster

Myriam MAERGERMAN, Assistente

Dierenwelzijn

Ashley DE BACKER, Verantwoordelijke

Algemene Zaken

Isabelle DE VISSCHER, Verantwoordelijke

Cédric RENSONNET, Medewerker

Begroting, Openbaar Ambt, Transversale aangelegenheden, GGC

Michel DIERICK, Adviseur Begroting

Thierry MOMMER, Adviseur Openbaar Ambt

Samuel DE HERTOGH, Medewerker Begroting en coördinator GGC

Paul SCHEERS, Assistent

Ondersteuning

Sigrid JANSSENS, Vertaalster

Christophe NOCENT, Econoom

Yolanda CAMBON DIAZ, Medewerkster catering

Cem HAZAR, Chauffeur

--

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Wettelijke vermeldingen

Foto’s, raadpleging website en intellectuele eigendom:

De foto’s die onze artikels illustreren, mogen in geen enkel geval gekopieerd worden. Ze worden gepubliceerd onder de licentie ©iStock by Getty Images, of zijn eigendom van de uitgever.

Door het gebruik van de website bernardclerfayt.brussels verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de website. Onder inhoud van de website wordt verstaan: de teksten, foto’s, video’s, al dan niet bewegende beelden, gegevens, logo’s, merken en andere elementen waaruit de website is samengesteld. Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating.

Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten. De aansprakelijkheid van de verantwoordelijke uitgever, Bernard Clerfayt is beperkt tot de inhoud die gepubliceerd wordt onder de hoofd URL.

Cookies

Zoals de meeste websites gebruiken wij Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website te tellen. Deze statistieken bevatten kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoeken en bezoekers, alsook kwalitatieve gegevens zoals de gedragsstromen, de verkeersbronnen en algemene demografische gegevens. Deze analyse wordt mogelijk gemaakt door de captatie van de IP-adressen van de gebruikers. Deze adressen worden geanonimiseerd. Hier vindt u meer info over de methode die Analytics gebruikt om de IP-adressen anoniem te maken.

Huidige referenties en toekomstige reglementeringen

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is beschikbaar op de officiële website van de Europese Unie. U kan deze online raadplegen.

Deze verordening vervangt de Belgische wet van 8 december 1992 (Wet op de privacy), met name wat betreft de vrijwillig gegeven toestemming voor de verwerking van de gegevens, de informatie en de beveiligde toegang tot de gegevens, de informatie betreffende het overmaken van de gegevens aan derden. De definitie verduidelijkt en bepaalt de producten en diensten en de mogelijkheid voor de burgers om deze te selecteren en op elk moment hun instellingen aan te passen, enz.

Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermelding te wijzigen teneinde eventuele bijkomende normen of aanvullende bepalingen toe te passen die zouden voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving als gevolg van de toepassing van de GDPR van de Europese Unie.