Optimalisering van tewerkstellingssteun

Actualiteit
De Brusselse Regering hervormt de tewerkstellingssteun: Premie Activa, First Stage en strijd tegen discriminatie op basis van een handicap.

Uit een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult blijkt dat de tewerkstellingssteun bepaalde categorieën werkzoekenden met moeite bereikt: laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, wil dit probleem verhelpen door de tewerkstellingssteun te hervormen. “Versterken wat werkt, is de boodschap!”

Premie Activa

De Premie Activa helpt meer dan 40% van de Brusselaars weer aan het werk. De maatregel heeft zijn populariteit en meerwaarde aangetoond met een positieve impact en een van de beste scores wat de terugkeer naar de arbeidsmarkt betreft, in vergelijking met de andere maatregelen. Toch worden bepaalde doelgroepen niet bereikt. Om die reden zullen werkgevers die laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar aanwerven, meer steun kunnen krijgen, namelijk 23.400 euro over een periode van 36 maanden.

First Stage

De First Stage is gericht op het aanbieden van een eerste beroepservaring aan jonge werkzoekenden via het uitvoeren van een stage in een onderneming van 3 of 6 maanden. Om de aantrekkelijkheid ervan voor de jongeren te vergroten, zal de premie gestort door de werkgever aan de jonge stagiairs verhoogd worden van 200 euro per maand naar 500 euro per maand.

Strijd tegen discriminatie van personen met een handicap

Het recentste rapport van Unia toont aan dat het meest voorkomende criterium voor discriminatie op het werk een handicap is (29% van de dossiers). Om de tewerkstelling van deze personen te ondersteunen, is er een premie van 5.000 euro. De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De premie zal overigens enkel worden toegekend voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer: de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en de sensibilisering van de personeelsleden.

Evalueren om het beleid inzake tewerkstellingssteun te optimaliseren

De Brusselse Regering heeft in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun.

Het tewerkstellingspercentage in het Brussels Gewest blijft stijgen en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest, namelijk 66,5%, en laat zo Wallonië achter zich.

“Wij zijn goed op weg, maar er zijn nog uitdagingen op het vlak van tewerkstelling. We stellen bij de jongeren een werkloosheidspercentage vast dat nog steeds te hoog is, en bij de werkzoekenden is een groot deel van de Brusselaars laaggeschoold”, preciseert Bernard Clerfayt.

“Beleidsmaatregelen zijn goed, maar wanneer ze werken, is het nog beter! We hebben de neiging om het overheidsbeleid niet te evalueren en lagen toe te voegen aan de institutionele lasagne. Ik denk daarentegen dat we de maatregelen die werken, moeten vereenvoudigen en versterken”, besluit Bernard Clerfayt.