Steun voor dierenasielen

Actualiteit
Bernard Clerfayt lanceert een subsidieoproep om de dierenasielen te helpen.

De dierenasielen zullen elk financiële steun tot 7.000 euro kunnen krijgen. De subsidie-oproep gelanceerd door de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, is bedoeld om deze structuren, die de voorbije maanden talrijke aanvragen kregen, te helpen en om het welzijn van de dieren in de asielen te verbeteren.

Deze subsidie zal van pas komen om de dierenasielen te ondersteunen bij de uitbouw van hun infrastructuur en bij de aankoop van materiaal of voedsel.

4.622 dieren opgevangen in 2020

Tien erkende asielen vangen dieren op die rondzwierven, verloren liepen of achtergelaten werden op de openbare weg. In 2020 vingen de Brusselse asielen 4.622 dieren op: 2.925 katten, 589 honden, 130 nieuwe gezelschapsdieren (reptielen, knaagdieren, etc.) en 978 vogels.

“De cijfers over het aantal dieren dat wordt opgevangen, ongeacht of ze op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, tonen de noodzaak om de sensibilisering van de burgers voort te zetten, alsook het belang van de ondersteuning van de asielen. Zij moeten worden geholpen bij het opvangen van dieren”, verklaart Bernard Clerfayt.

Dierenasielen vervullen een opdracht van openbare dienstverlening

De asielen verzetten dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid werk. “De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren trouwens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en op basis van giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen een opdracht van essentiële openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te vrijwaren. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest het ons momenteel niet toelaat om de asielen structureel te ondersteunen, hoop ik, met deze subsidieoproep, de asielen een beetje ademruimte te kunnen geven door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.