Strijd tegen dierproeven

Actualiteit
Strijd tegen dierproeven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opnieuw zijn vastberadenheid bevestigd om de strijd tegen dierproeven voort te zetten. De Université Catholique de Louvain krijgt financiële steun om alternatieve methodes voor kankerbehandeling toe te passen.

In-vitrokweek van organoïden

De Université Catholique de Louvain (UCL) is bezig met een project “Alternatieven voor dierproeven”, gebaseerd op de Europese ethische pijler voor dierproeven: de 3 V's (vervanging, vermindering en verfijning).

Het doel van het project is de ontwikkeling van de in-vitrokweek van organoïden als onderdeel van kankerbehandelingen. Deze methode maakt het mogelijk om een breed scala aan menselijke weefsels te modelleren, waardoor het gebruik van proefdieren wordt vermeden.

Het Brussels Gewest stelt 55.000 euro ter beschikking voor dit onderzoek. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Het UCL-project gaat resoluut in de richting van dit doel, en daar ben ik blij om,” besluit Bernard Clerfayt.

Steeds meer alternatieven

In het Brussels Gewest is het aantal dieren dat voor experimenten wordt gebruikt, met 38,5% gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal is evenwel nog steeds te hoog. Daarom is de strijd tegen dierproeven altijd een prioriteit.

Op dit moment is het niet mogelijk om dierproeven volledig te vervangen. Er bestaan evenwel alternatieven, en het worden er steeds meer.

De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan, teneinde mijn doelstelling om het aantal dierproeven drastisch te verminderen, te handhaven”, legt Bernard Clerfayt uit.