Technicity: 82% van stagiairs vindt job

Actualiteit
Technicity: 82% van stagiairs vindt job - Foto van het evenement in aanwezigheid van de betrokken ministers

Technicity, dat de deuren opende in augustus 2019, is de eerste Pool Opleiding-Werk die in het Brussels Gewest tot stand gekomen is. Technicity, dat ontstaan is uit een publiek-private samenwerking en 5 jaar bestaat, heeft meer dan 7.500 personen opgeleid voor de industriële en technologische beroepen.

Er werden goede resultaten behaald, ondanks de dalende cijfers tijdens de coronacrisis:

  • 7.687 mensen werden opgeleid, van wie 1.879 werkzoekenden, 2.784 werknemers en 3.024 studenten of leerlingen;
  • er werd een tewerkstellingsgraad van 82% bereikt en
  • 365 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de diensten van Technicity voor opleiding.

“Vijf jaar geleden hebben we onze eerste Pool Opleiding-Werk uit de grond gestampt. De bijna 8.000 personen die er een beroep op doen om zich te vormen en de inschakelingsgraad van 82% in tewerkstelling, bevestigen ons dat Technicity sindsdien een referentie voor de technologische sector is geworden, en dat zowel voor de werkzoekenden, de werknemers als de bedrijven. Een reputatie die bekrachtigt dat dit soort structuur, deze verbinding tussen de overheden en de beroepssector, onontbeerlijk is om meer werkzoekenden de kans te geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt.

De middelen bundelen

Technicity is de Pool Opleiding-Werk gewijd aan de industriële en technologische beroepen: liftmonteur, HVAC-technicus, lasser of elektromecanicien. Technicity is het resultaat van een partnerschap dat enerzijds de Brusselse publieke actoren voor opleiding en tewerkstelling (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel), en anderzijds de sociale partners uit de sector van de technologische industrie (Agoria, ABVV-MWB, ACV-CSC) verenigt.

Het doel bestaat in het bundelen van de publieke en de private middelen om een opleidingsaanbod te kunnen verbeteren en voorstellen dat overeenkomt met de noden van de bedrijven, en om meer Brusselaars een job te laten vinden. Anders gezegd: om te anticiperen op de verwachtingen van de sector om meer en beter op te leiden.

Een antwoord op het tekort aan arbeidskrachten

Door de sector van de technologische industrieën en de overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding bijeen te brengen, is Technicity het beste antwoord op het tekort aan arbeidskrachten dat de ondernemingen treft.

Van de 108 knelpuntberoepen die Actiris opgelijst heeft, zijn er meer dan 20 verbonden met de technologische sectoren, ofwel bijna 1 op de 5 beroepen.

In dit kader heeft Technicity, naast zijn structurele financiering, een uitzonderlijke subsidie van 600.000 euro gekregen van het Brussels Gewest om met name trajecten voor opleiding en werk te ontwikkelen. Dat betekent een samenwerking met een bedrijf, waar, vertrekkende vanuit zijn specifieke noden, Technicity een opleidingsprogramma op maat opstelt met aanwervingen in het vooruitzicht.

Een voorbeeld: in 2023 heeft Technicity, samen met Sibelga, een opleiding van 4 maanden tot elektricien opgestart. Met TK Elevator is dat een opleiding van een jaar tot het beroep van liftmonteur.

En er worden andere trajecten voor opleiding en werk voorbereid met Equans, Eiffage, Véolia, Vinci Facilities en SPIE Belgium.

Tot slot biedt Technicity eveneens korte opleidingen aan om meer Brusselaars de kans te geven een formule te vinden die bij hen past. Aldus heeft de Pool Opleiding-Werk een korte opleiding in het leven geroepen voor liftmonteur, die de naam “speedliften” kreeg.

Een tweede gebouw voor nog grotere projecten

Momenteel beschikt Technicity over een gebouw van 7.228m², waarvan 6.000m² gebruikt wordt voor opleiding en dat dagelijks tot 500 stagiairs in 2 opleidingsshiften kan verwelkomen.

Deze oppervlakte is intussen te klein geworden om het stijgende aantal aanvragen voor opleidingen binnen de sector te kunnen beantwoorden.

Daarom zal binnenkort, dankzij de steun van Beliris, een tweede centrum, recht tegenover het eerste gebouw, worden opgetrokken.