Projecten omtrent dierenwelzijn

pers, Het Laaste Nieuws : "150.000 euro subsidies voor projecten omtrent dierenwelzijn".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws :

In juni lanceerde Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) een projectoproep voor vzw's die actief zijn op het vlak van dierenwelzijn.

[…] Van de 22 projecten die Leefmilieu Brussel ontving, werden er 13 geselecteerd voor een totaalbedrag van 147.488 euro.

[…] Bijvoorbeeld, het opvangcentrum Veeweyde heeft een 'mantrailing'-project waarbij honden geursporen volgen. […]

Lees meer op de website

Nieuwe voorzieningen voor buurtsport

Pers, Het Laaste Nieuws : "18 nieuwe voorzieningen voor buurtsport krijgen subsidies".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws:

Clerfayt lanceerde in mei een projectoproep om het aanbod aan buurtsportinfrastructuur voor jonge kinderen te bevorderen. In totaal dienden vijftien gemeenten negentien projecten in. Daarvan zijn er achttien geselecteerd. Zij zullen voor 75 procent gesubsidieerd worden door het Brusselse Gewest.

Alternatieven voor dierproeven

Pers, Het Nieuwsblad : "UCL-project moet gebruik van dierproeven bij kankeronderzoek omzeilen: “De wetenschap is geëvolueerd”.

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad:

De Brusselse regering heeft een subsidie van 55.000 euro goedgekeurd voor het project Alternatieven voor dierproeven van de Université Catholique de Louvain (UCL). Dat moet het gebruik van dieren bij experimenten in het kader van kankerbehandelingen vermijden, zo meldt minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) maandag.

[…] "De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan", legt Clerfayt uit.

[…]

"Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures"

Pers, Metro : "Ruim 100 functies schreeuwen om ingevuld te worden"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Metro

Actiris, het regionale kantoor voor werkgelegenheid in Brussel, heeft de officiële lijst van 108 beroepen waarvoor een tekort is in onze hoofdstad gepubliceerd. Daaronder vallen ook knelpuntberoepen. 

[…] «Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures. Om werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom wordt sinds september voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische nood aan arbeidskrachten hebben», zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI). […]

Werkgroep moet intrede van de uitvaartbakfiets in Brussel mogelijk maken

Pers, Bruzz : "Werkgroep moet intrede van de uitvaartbakfiets in Brussel mogelijk maken".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] Volgens minister van de Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) zijn er tot op heden “geen formele verzoeken of vragen ingediend van lokale autoriteiten of de uitvaartbranche over het gebruik van rouwfietsen”, maar werd er recent wel een werkgroep “Lijkbezorging en Begraafplaatsen” opgericht, waarin de Brusselse gemeenten zullen samenwerken met begrafenisondernemers.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de kwestie ook onder de federale bevoegdheid valt. “Als de federale minister de definitie van een lijkwagen zou aanpassen door deze niet te beperken tot een gemotoriseerd voertuig - maar wel binnen de beperkingen te blijven die specifiek zijn voor het vervoer van overledenen - zou dit automatisch een verandering teweegbrengen”, aldus Clerfayt. “De werkgroep kan zich hier verder over buigen.”

Lees meer op de website

Gemeenteraadsverkiezingen van 2024

Pers, Het Laaste Nieuws : "Brusselaars mogen eigen stembureau kiezen".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws:

Brusselaars zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zelf mogen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen, zolang dat zich op het grondgebied van hun eigen gemeente bevindt. […]

[…] Dat is volgens Brussels minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (Défi) onder meer interessant voor mensen die via een volmacht moeten stemmen voor iemand anders. […]

Diervriendelijke gemeente

Pers, Het Laaste Nieuws : "Oudergem verkozen tot meest diervriendelijke gemeente van het Gewest"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

Oudergem ontving deze week het gouden label van ‘Diervriendelijke Gemeente' van minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt (Défi). Dat label beloont de Brusselse gemeente die het meeste inspanningen heeft geleverd voor de dieren.

[…] In totaal kregen 17 gemeenten het label 2022. Tot de meest vernieuwende projecten behoorden de oprichting van een ‘memory wall' voor overleden dieren in Evere, de organisatie van een feest rond het thema dierenwelzijn in Anderlecht en het bezoek aan het asiel van Veeweyde door de scholen van Sint-Agatha-Berchem. Maar de grote winnaar was wel Oudergem, die als enige het gouden label kreeg toegewezen.

[…] “Ik ben verheugd over de groeiende belangstelling voor dit label, wat bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijk maatschappelijk thema is geworden voor onze stadsgenoten”, geeft Clerfayt nog mee. “In 2023 lanceren we ook een nieuwe editie die zal focussen op de sterilisatie en identificatie van katten.”

het gebruik van TikTok

Pers, Het Laaste Nieuws : "Brussels Gewest verbiedt TikTok-gebruik door overheidspersoneel".

 Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Vrijdagavond maakte de Brusselse regering bekend dat het gebruik van TikTok voortaan verboden wordt op de werktoestellen van overheidspersoneel. Zo treedt de regering in de voetsporen van de Europese instellingen, die het verbod al eerder invoerden.

[…] “Alle beleidsniveaus moeten streven naar een maximale beveiliging van hun gevoelige gegevens”, voegt Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) nog toe. “Daarom zal ik de plaatselijke besturen vragen om hetzelfde te doen en het gebruik van TikTok op de professionele smartphones van alle gemeentelijke ambtenaren ook gedurende zes maanden te verbieden.”

Lees meer op de website

Discriminatietests bij aanwervingen

pers, De Standaard : "Brusselse regering vereenvoudigt discriminatietests bij aanwervingen"

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Standaard

De Brusselse regering heeft in derde lezing ingestemd met een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van discriminatietests bij aanwervingen te vereenvoudigen en proactiever te maken.

Minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) heeft dinsdag het nieuws over het ontwerp gemeld.

[…] De tests zullen ook proactiever zijn. Als bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke

[…] ‘Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ordonnantie die de invoering van discriminatietests mogelijk maakt, is het Brussels Gewest een pionier in België en in Europa in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving’, stelt Clerfayt.

[…] Clerfayt wijst naar een recente studie van de Universiteit Gent, waaruit blijkt dat een arbeidsbeperking de voornaamste grond van discriminatie is. Dan is de kans op een positief antwoord 41 procent lager dan voor een zogenaamd valide persoon. Op de tweede plaats komt fysieke onaantrekkelijkheid, met 37 procent minder positieve antwoorden, gevolgd door gevorderde leeftijd (34 procent), lgbtqia+-geaardheid (30 procent) en etnische afkomst (29 procent).

Lees meer op de website

FixMyStreet

Pers, Het Laaste Nieuws : "Al meer dan 400.000 incidenten gemeld via FixMyStreet"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Op de app FixMyStreet kunnen Brusselaars beschadigingen in de openbare ruimte melden, zoals kapotte stoeptegels, graffiti of achtergelaten voertuigen. Sinds de lancering 10 jaar geleden, werd het platform al meer dan 400.000 incidenten gesignaleerd.

[…] “Ik ben blij dat FixMyStreet zo'n groot succes is”, klinkt het bij Bernard Clerfayt (DéFi), Brussels minister van Digitalisering. “Dat is ook logisch, want de voordelen van de app zijn talrijk: ze is eenvoudig en snel te gebruiken, en de meldingen worden opgevolgd. FixMyStreet is het perfecte voorbeeld van hoe technologie het dagelijks leven van de Brusselaars kan verbeteren”, aldus de minister. […]

Lees meer op de website