Voortaan ook betaald educatief verlof voor deeltijdse werknemers

Actualiteit
Betaald educatief verlof: ook voor deeltijdse werknemers en opleidingen op afstand

De Brusselse Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de hervorming van het stelsel van het betaald educatief verlof die werd voorgesteld door de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt.

Nieuwe maatregelen die het recht op opleiding beter waarborgen:

  • de mogelijkheid om de opleidingen op afstand of op de werkplek te volgen;
  • de toegang tot opleiding wordt uitgebreid tot de deeltijdse werknemers;
  • het aantal uren terugbetaalde opleiding wordt verhoogd en
  • een maximumbedrag van 700.000 euro per bedrijf voor een betere verdeling van de middelen.

“Of je aan het werk bent of op zoek naar werk, het is altijd goed om opleiding te volgen. Door deeltijdse werknemers toegang tot betaald educatief verlof te geven, wil ik het percentage permanente vorming verhogen, en hoofdzakelijk dat van vrouwen”, stelt Bernard Clerfayt.

Voordelen van het betaald educatief verlof

Verlof nemen om opleiding te volgen? Dat is mogelijk dankzij het betaald educatief verlof. Taallessen, sociale promotie, opleiding met de focus op een beroep, opnieuw gaan studeren,… Dit systeem stelt de werknemers uit de privésector in staat om tot 180 uur opleiding te volgen. De troef van de maatregel? De werknemer wordt doorbetaald.

Doel is de toegang tot het betaald educatief verlof uit te breiden

Jaarlijks maken bijna 6.500 werknemers gebruik van deze maatregel. Er zijn echter verschillende valkuilen. We stellen vast dat vrouwen erin ondervertegenwoordigd zijn (41%). Vervolgens zijn de opleidingen niet altijd aangepast aan mensen met een handicap. Tot slot worden deeltijdse werknemers uitgesloten van de maatregel. Het zijn evenwel hoofdzakelijk vrouwen die deeltijds werken met 40,7% van de loontrekkende vrouwen, terwijl 11,9% van de mannen deeltijds werkt.

Om de vertraging te corrigeren

In België blijft slechts 44% van de werknemers opleiding volgen. En het ergste is dat dit percentage daalt tot 24% voor laaggeschoolde personen. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt dat percentage 64%. Een loopbaan lang opleiding volgen is nochtans onontbeerlijk om tegemoet te komen aan de veranderingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt, en om aan het werk te blijven.

“Permanente vorming is noodzakelijk! In de eerste plaats voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook om te evolueren in je loopbaan of om je om te scholen. Hoewel opleiding volgen, en dat is bewezen, ervoor zorgt dat je kansen om een job te vinden, vergroten, leidt opleiding volgen er eveneens toe dat je aan het werk kan blijven, a fortiori op een extreem competitieve en veeleisende arbeidsmarkt”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.