133 mishandelde dieren in beslag genomen in 2023

Actualiteit
133 mishandelde dieren werden in 2023 in beslag genomen – Foto van een mishandelde en in beslag genomen hond.

Leefmilieu Brussel heeft in 2023 92 klachten voor dierenmishandeling geregistreerd. Vorig jaar werden in het Brussels Gewest bovendien 42 inbeslagnames uitgevoerd voor in totaal 133 dieren. Het betrof 54 honden, 61 katten, 8 vogels, 2 knaagdieren, 1 konijn, 1 paardachtige en 6 spinnen.

Melden is belangrijk

Het melden van dierenmishandeling zorgt ervoor dat in problematische gevallen kan worden ingegrepen en, indien nodig, kan worden overgegaan tot inbeslagnames. Deze kunnen om verschillende redenen plaatsvinden: een gebrek aan hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding, onbehandelde ziekten, etc.

Meestal zijn deze inbeslagnames het gevolg van klachten die werden ingediend door burgers bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. Vorig jaar werden 92 klachten ingediend, wat een daling met 27,5% betekent in vergelijking met 2022.

Wat gebeurt er met mishandelde dieren?

Na de inbeslagname worden deze dieren over het algemeen tijdelijk toevertrouwd aan een asiel, in afwachting van de beslissing waar het dier zal terechtkomen. Deze beslissing wordt genomen door Leefmilieu Brussel en moet binnen de twee maanden na de inbeslagname plaatsvinden.

Binnenkort worden de boetes verhoogd

Het Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn voorziet een verhoging van het bedrag van de boetes voor dierenmishandeling. Deze zouden kunnen oplopen tot 500.000 euro voor de meest ernstige inbreuken tegenover 100.000 euro vandaag.

Tegelijk bevat het Wetboek volkomen nieuwe instrumenten om de daders van inbreuken te bestraffen, zoals het werk in het belang van het dier.

“Dierenmishandeling mag niet lichtzinnig worden opgenomen. Daarom steken de inspecteurs van Leefmilieu Brussel een tandje bij door gebruik te maken van waarschuwingen, van processen-verbaal en, in sommige gevallen, van inbeslagnames. Mijn nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn, waarover de Raad van State zich momenteel buigt, bevat nieuwe instrumenten teneinde inbreuken op het dierenwelzijn efficiënter te voorkomen en te bestraffen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.