Strategie voor beheer van hondenpopulatie in Brussels Gewest

Actualiteit
Strategie voor beheer van hondenpopulatie in Brussels Gewest

Op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel definitief goedgekeurd. Dit plan, dat is onderverdeeld in zes pijlers, omvat een reeks doelstellingen en prioriteiten die moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat honden beter worden geïntegreerd in de stad. Hier kunt u het volledige document raadplegen over de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel, “voor een harmonieuze en respectvolle integratie van de hond in onze samenleving”.

“voor een betere integratie van honden in een stedelijke omgeving”

Honden zijn de trouwste metgezel van de mens. Als volwaardig gezinslid zijn honden steeds meer aanwezig in het Brussels Gewest. Vandaag tellen we er ongeveer 90.000 op het Brussels grondgebied. Het is waar dat honden veel kunnen bijdragen tot het fysieke, mentale en sociale welzijn van de mens. Toch brengt deze unieke band verantwoordelijkheden met zich mee, zowel voor de eigenaar van het dier als voor de overheid.

"Honden hebben een belangrijke plaats veroverd in de harten van veel Brusselaars. En terwijl hun populariteit toeneemt, moeten we hun welzijn garanderen. Daarom wilde ik een strategie voor het beheer van honden: vaststellen wat er moet worden gedaan om de integratie van honden in een stedelijke omgeving te verbeteren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Responsabilisering

De strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in het Brussels Gewest schetst een actieplan voor het beheer van honden in een stedelijke omgeving, gaande van het respectvol opvangen van het dier tot netheid in de openbare ruimte en losloopzones voor honden.   

De eerste maatregel is het benadrukken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het bezitten van een hond. "Elk jaar worden er bijna duizend honden opgevangen in Brusselse asielen. Een dierenarts raadplegen alvorens een dier te adopteren zou een systematische reflex moeten zijn. Het is essentieel om meer te weten te komen over de behoeften, het gedrag en de methoden voor de opvoeding van een hond. We moet vermijden dat iemand impulsief of in een opwelling een hond koopt”, zegt Bernard Clerfayt. 

Losloopzones

Een hond, ongeacht het ras, moet rennen, zich uitleven, snuffelen, interageren... Hiervoor heeft hij losloopzones nodig. Het kadaster van gebieden voor honden vermeldt ongeveer 97 losloopzones, maar we merken op dat bepaalde gemeenten er meer hebben dan andere.

Een andere maatregel bestaat er daarom in om het netwerk van “losloopzones voor honden” te versterken en de verantwoordelijken van honden en de honden zelf de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot een ruimte dicht bij huis.

Netheid van de openbare ruimte

Als we ten slotte een harmonieus samenleven tussen dieren en mensen in een stedelijke omgeving willen garanderen, moeten we ook rekening houden met netheid. Daarom zal het, naast het herhalen van de verplichting om hondenuitwerpselen op te ruimen, noodzakelijk zijn om te zorgen voor een voldoende aantal hondentoiletten in het Brussels Gewest.

Een van de maatregelen uit het Wetboek voor Dierenwelzijn is de verplichting voor de Regering om een hondenplan in te voeren. Ik ben tevreden dat we in dit dossier vorderingen hebben gemaakt op het einde van de legislatuur, want we moeten de dieren en de Brusselaars een rustige leefomgeving waar ieder zijn plek heeft, garanderen. Laat ons ermee ophouden de inwoners tegen elkaar op te zetten”, aldus Bernard Clerfayt. 

Strategie voor beheer van hondenpopulatie in Brussels Gewest

Persbericht

Op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel goedgekeurd. Dit plan, dat is onderverdeeld in zes pijlers, omvat een reeks doelstellingen en prioriteiten die moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat honden beter worden geïntegreerd in de stad. Hier kunt u het volledige document raadplegen over de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel, “voor een harmonieuze en respectvolle integratie van de hond in onze samenleving”.

Honden zijn de trouwste metgezel van de mens. Als volwaardig gezinslid zijn honden steeds meer aanwezig in het Brussels Gewest. Vandaag tellen we er ongeveer 90.000 op het Brussels grondgebied. Het is waar dat honden veel kunnen bijdragen tot het fysieke, mentale en sociale welzijn van de mens. Toch brengt deze unieke band verantwoordelijkheden met zich mee, zowel voor de eigenaar van het dier als voor de overheid.

"Honden hebben een belangrijke plaats veroverd in de harten van veel Brusselaars. En terwijl hun populariteit toeneemt, moeten we hun welzijn garanderen. Daarom wilde ik een strategie voor het beheer van honden: vaststellen wat er moet worden gedaan om de integratie van honden in een stedelijke omgeving te verbeteren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Bernard Clerfayt heeft bij de Regering een strategie ingediend voor het beheer van de hondenpopulatie in het Brussels Gewest. Hierin wordt een actieplan uiteengezet voor het beheer van honden in een stedelijke omgeving, gaande van het respectvol opvangen van het dier tot netheid in de openbare ruimte en losloopzones voor honden.   

De eerste maatregel is het benadrukken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het bezitten van een hond. "Elk jaar worden er bijna duizend honden opgevangen in Brusselse asielen. Een dierenarts raadplegen alvorens een dier te adopteren zou een systematische reflex moeten zijn. Het is essentieel om meer te weten te komen over de behoeften, het gedrag en de methoden voor de opvoeding van een hond. We moet vermijden dat iemand impulsief of in een opwelling een hond koopt”, zegt Bernard Clerfayt. 

Een hond, ongeacht het ras, moet rennen, zich uitleven, snuffelen, interageren... Hiervoor heeft hij losloopzones nodig. Het kadaster van gebieden voor honden vermeldt ongeveer 97 losloopzones, maar we merken op dat bepaalde gemeenten er meer hebben dan andere.

Een andere maatregel bestaat er daarom in om het netwerk van “losloopzones voor honden” te versterken en de verantwoordelijken van honden en de honden zelf de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot een ruimte dicht bij huis.

Als we ten slotte een harmonieus samenleven tussen dieren en mensen in een stedelijke omgeving willen garanderen, moeten we ook rekening houden met netheid. Daarom zal het, naast het herhalen van de verplichting om hondenuitwerpselen op te ruimen, noodzakelijk zijn om te zorgen voor een voldoende aantal hondentoiletten in het Brussels Gewest.

“Een van de maatregelen uit het Wetboek voor Dierenwelzijn is de verplichting voor de Regering om een hondenplan in te voeren. Ik ben tevreden dat we in dit dossier vorderingen hebben gemaakt op het einde van de legislatuur, want we moeten de dieren en de Brusselaars een rustige leefomgeving waar ieder zijn plek heeft, garanderen. Laat ons ermee ophouden de inwoners tegen elkaar op te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Persbericht

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Actualiteit
Officiële foto van de Brusselse Regering uit 2023

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Vijfde editie “diervriendelijke gemeente” wordt gelanceerd!

Persbericht

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, schrijft de vijfde editie van het label “diervriendelijke gemeente” uit. Deze projectoproep, bestemd voor de 19 Brusselse gemeenten, is gericht op het verbeteren van het welzijn van de dieren in de stad. En zoals elk jaar wordt een extra selectiecriterium toegevoegd om de gemeenten uit te nodigen hun maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn op te voeren.

Dieren maken integraal deel uit van het dagelijks leven van de Brusselaars. De uitdaging bestaat erin om iedereen de kans te geven in harmonie samen te leven. Om die reden, en gezien het succes ervan, lanceert het Brussels Gewest een vijfde editie van de projectoproep “diervriendelijke gemeente”. Het doel van de oproep is de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn. Als een gemeente het label verkrijgt, heeft ze recht op een subsidie van 11.000 euro tot 15.000 euro.

De deelnemende gemeenten moeten, om in aanmerking te komen, projecten voorstellen waarbij minstens 10 van de 15 criteria in acht worden genomen. De gemeenten krijgen bijvoorbeeld 1 punt wanneer ze binnen hun politiezone een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben; 3 punten wanneer bepaalde plaatsen toegankelijk zijn voor huisdieren…

“De betrokkenheid van de gemeenten bij het dierenwelzijn is van die aard dat bij de laatste editie vier gemeenten het gouden label hebben gekregen! Elk jaar verhogen we het aantal criteria om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de Brusselse realiteit en aan de meest recente uitdagingen in verband met de bescherming van dieren, maar vooral om hen aan te moedigen om steeds meer te doen ter bevordering van het dierenwelzijn”, stelt Bernard Clerfayt.

Voor deze vijfde editie heeft het nieuwe bijkomende criterium betrekking op de steun die wordt georganiseerd voor personen die tijdelijk niet in de noden van hun dieren kunnen voorzien. Dat kan het bijhouden van een register met vrijwilligers door de gemeente of de terbeschikkingstelling van een modelovereenkomst voor tijdelijke opvang van een huisdier zijn.

“Het Wetboek, dat deze legislatuur gestemd moet worden, voorziet net in de invoering van een procedure voor het ten laste nemen van een dier dat aan zijn lot overgeleverd zou worden in geval van een onverwacht overlijden of een spoedopname in het ziekenhuis”, besluit de minister van Dierenwelzijn.

De gemeenten hebben tot en met 24 mei 2024 de tijd om te reageren op de projectoproep.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Gouden label 2023 “Diervriendelijke gemeente”

Actualiteit
In 2023 hebben 4 gemeenten zich onderscheiden op het vlak van dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. Op dinsdag 2 april 2024 overhandigde de minister de gouden labels aan de vertegenwoordigers van de 4 gemeenten tijdens een ceremonie in Molenbeek.

Op dinsdag 2 april vond in Molenbeek de laatste ceremonie "Diervriendelijke gemeente" van de legislatuur plaats. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, maakte van de gelegenheid gebruik om het gouden label toe te kennen aan vier gemeenten die zich onderscheiden hebben door hun acties ten voordele van het dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

4 gemeenten met gouden label

Voor deze laatste editie was de race om het gouden label erg spannend. Het resultaat is dat niet één, maar vier gemeenten op het podium staan: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. 

Deze gemeenten vielen op door hun initiatieven om in dialoog te blijven met vrijwilligers en verenigingen (een avond voor kattenvoerders in Anderlecht), om mensen te informeren over de vele behoeften van dieren (een conferentie over voeding in Schaarbeek en een EHBO-opleiding in Oudergem) en om hun unieke plaats in ons leven te eren ("memory wall" in Evere).

"Vier winnaars en vier keer zo trots! Ik heb dit label gelanceerd om onze samenwerking met de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn te vergroten, en ik kan wel zeggen dat de gok loont!  Ik ben erg blij met het succes van dit initiatief. Het bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijke sociale kwestie is geworden voor onze medeburgers," besluit Bernard Clerfayt.

Plaatselijke initiatieven voor dierenwelzijn

In het Brussels Gewest wonen meer dan 140.000 huisdieren. Zorgen voor een harmonieus samenleven van de Brusselaars en de dieren kan soms een uitdaging zijn: gebrek aan hondenlosloopzones, bevolkingsdichtheid, lawaai, enz. 

Als lokale speler kunnen de gemeenten een rechtstreekse impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, aan het begin van zijn ambtstermijn de projectoproep "diervriendelijke gemeente". Het doel is de ontwikkeling van initiatieven ten gunste van het dierenwelzijn aan te moedigen, met financiële steun die varieert van 7.000 tot 9.000 euro, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Alle gemeenten nemen deel aan gouden label 2023

Hoe werkt het? De gemeenten stellen een reeks projecten voor en voldoen aan ten minste 8 van de 13 vastgestelde criteria. Deze omvatten onder meer de inrichting van een hondenlosloopzone, de toekenning van een sterilisatiepremie, een verbod op vuurwerk, hondenopleidingen en de opvang 24/7 van verloren gelopen dieren.

De laatste projectoproep heeft een mooi resultaat opgeleverd aangezien alle gemeenten hebben deelgenomen. Innovatieve projecten waren onder andere massageworkshops voor honden in Sint-Agatha-Berchem, een wedstrijd voor dierenkunst in Elsene en de creatie van een noodkaart in Ganshoren om aan te geven dat iemand in het ziekenhuis een huisdier thuis heeft.

Vier gemeenten bekroond met gouden label 2023 "Diervriendelijke gemeente"

Persbericht

Op dinsdag 2 april vond de laatste ceremonie "Diervriendelijke gemeente" van de legislatuur plaats. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, maakte van de gelegenheid gebruik om het gouden label toe te kennen aan vier gemeenten die zich onderscheiden hebben door hun acties ten voordele van het dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

In het Brussels Gewest wonen meer dan 140.000 huisdieren. Zorgen voor een harmonieus samenleven van de Brusselaars en de dieren kan soms een uitdaging zijn: gebrek aan hondenlosloopzones, bevolkingsdichtheid, lawaai, enz.

Als lokale speler kunnen de gemeenten een rechtstreekse impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, aan het begin van zijn ambtstermijn de projectoproep "diervriendelijke gemeente". Het doel is de ontwikkeling van initiatieven ten gunste van het dierenwelzijn aan te moedigen, met financiële steun die varieert van 7.000 tot 9.000 euro, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Hoe werkt het? De gemeenten stellen een reeks projecten voor en voldoen aan ten minste 8 van de 14 vastgestelde criteria. Deze omvatten onder meer de inrichting van een hondenlosloopzone, de toekenning van een sterilisatiepremie, een verbod op vuurwerk, hondenopleidingen en de opvang 24/7 van verloren gelopen dieren.

De laatste projectoproep heeft een mooi resultaat opgeleverd aangezien alle gemeenten hebben deelgenomen. Innovatieve projecten waren onder andere massageworkshops voor honden in Sint-Agatha-Berchem, een wedstrijd voor dierenkunst in Elsene en de creatie van een noodkaart in Ganshoren om aan te geven dat iemand in het ziekenhuis een huisdier thuis heeft.

Voor deze laatste editie was de race om het gouden label erg spannend. Het resultaat is dat niet één, maar vier gemeenten op het podium staan: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

Deze gemeenten vielen op door hun initiatieven om in dialoog te blijven met vrijwilligers en verenigingen (een avond voor kattenvoerders in Anderlecht), om mensen te informeren over de vele behoeften van dieren (een conferentie over voeding in Schaarbeek en een EHBO-opleiding in Oudergem) en om hun unieke plaats in ons leven te eren ("memory wall" in Evere).

"Vier winnaars en vier keer zo trots! Ik heb dit label gelanceerd om onze samenwerking met de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn te vergroten, en ik kan wel zeggen dat de gok loont!  Ik ben erg blij met het succes van dit initiatief. Het bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijke sociale kwestie is geworden voor onze medeburgers,"besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45