23.000 opleidingsplaatsen in 2023

Actualiteit
Opleiding als sleutel voor tewerkstelling.

Bruxelles Formation zal in 2023 23.000 opleidingsplaatsen aangeboden hebben. 17.000 ervan worden gewijd aan beroepsopleidingen, waarvan 4.300 voor de beroepen waarin wordt aangeworven.

“Vandaag hebben de Brusselaars keuze te over wat betreft het verwerven van de vaardigheden die ze nodig hebben voor hun inschakeling op de arbeidsmarkt. De competentiebalans en het traject naar werk, die vanaf september opgelegd zullen worden, zullen de mogelijkheden om het kwalificatieniveau te verbeteren, vergroten. Het is door te investeren in opleiding dat we meer Brusselaars aan het werk zullen krijgen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Opleiding als sleutel voor tewerkstelling

Alweer goed nieuws voor de tewerkstellingsgraad in Brussel. Daarom moeten we onze inspanningen voortzetten en de vaardigheden van de Brusselaars blijven verbeteren. En om de Brusselaars aan het werk te krijgen, is opleiding nodig.

Opleiding vergroot de kansen om een job te vinden. Twee jaar na de start van hun opleiding is 71% van de werkzoekenden niet meer werkloos en aan het werk, tegenover 54% die geen opleiding volgden.

Omdat de Brusselse arbeidsmarkt hoge eisen stelt

Opleiding is overigens de kern van het tewerkstellingsbeleid van de Brusselse minister, Bernard Clerfayt. “In het Brussels Gewest worden we niet geconfronteerd met de uitdaging van tewerkstelling, maar wel met die van de vaardigheden. Wij zijn een gewest dat 835.000 betrekkingen telt, waarvan 60% een hoog kwalificatieniveau vereisen. Om ervoor te zorgen dat de Brusselaars een job vinden, moeten ze opleiding volgen. Er moet meer en beter opleiding worden gegeven!”, stelt de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.