Verkoopmedewerker, gevelrenoveerder, verpleegkundige, ... dit zijn de knelpuntberoepen in Brussel

Actualiteit
Verkoopmedewerker, gevelrenoveerder, verpleegkundige, ... dit zijn de knelpuntberoepen in Brussel

Vandaag publiceert Actiris de officiële lijst van knelpuntberoepen samen met de lijst van studies en opleidingen waarvoor een vrijstelling van beschikbaarheid kan verkregen worden.

Actiris publiceert de officiële lijst van 102 beroepen die bepaald zijn als knelpuntberoep in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor werkgevers moeilijk personeel vinden. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Kwantitatief probleem: er zijn te weinig kandidaten voor bepaalde beroepen.
  • Kwalitatief probleem: er zijn kandidaten, maar ze beschikken niet over de vereiste competenties (opleiding, ervaring, talenkennis, rijbewijs).
  • Moeilijk geachte werkomstandigheden: zwaar of gevaarlijk werk, weekend- of nachtwerk, onzeker statuut, laag loon.

Een aantal nieuwe beroepen werden toegevoegd aan de lijst, vooral in de bouwsector (torenkraanbestuurder, gevelrenoveerder, dakdekker platte daken) en verkoop (winkeldirecteur, verkoper).

Het merendeel van de beroepen staat al enkele jaren op rij in de lijst waaronder beroepen uit de non-profitsector: vooral leraren en verpleegkundigen, horecaberoepen (kelner en keukenmedewerker) en beroepen uit de bouwsector (wegenwerker, sanitair installateur, metselaar).

Dit jaar verdwenen er ook beroepen uit de lijst, vooral in de horecasector (barman, hulpkok, verantwoordelijke grootkeuken) en transport- & logistieke sector (magazijnbeheerder, logistiek verantwoordelijke).

Lijst van studies en opleidingen die leiden naar een beroep waarvoor er een tekort is

Om de jobkansen van werkzoekenden te verhogen is er binnen hun begeleiding de prioriteit om hen te oriënteren naar en op te leiden tot beroepen waarvoor er een tekort is. In bepaalde gevallen kan Actiris daarom een vrijstelling van beschikbaarheid verlenen aan werkzoekenden die een opleiding, stage of studies volgen met behoud van werkloosheidsuitkering. Het doel van de vrijstelling is om werkzoekenden de kans te geven competenties te verwerven waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, bij voorkeur in een beroep waarvoor er een tekort is.

De gevallen (hier te raadplegen) waarin een werkzoekende zo'n vrijstelling verkrijgt, zijn individueel en verschillen daarom van werkzoekende tot werkzoekende. Dezelfde opleiding leidt namelijk niet voor elke werkzoekende tot een vrijstelling.

Om de zoektocht voor werkzoekenden te vergemakkelijken, publiceert Actiris jaarlijks een lijst met studies en opleidingen waarvoor werkzoekenden zich kunnen inschrijven indien ze voldoen aan de voorwaarden.

Studies

Dit zijn opleidingen die te volgen zijn in het secundair onderwijs (o.a. boekhouden-informatica, logistiek, kinderverzorging) en hoger onderwijs (o.a. boekhouding, verpleegkundige, lerarenopleidingen).

Opleidingen

Hieronder vallen beroepsopleidingen te volgen bij partners VDAB Brussel en Bruxelles Formation (o.a. kapper, verkoopsmedewerker, onderhoudsmechanicien) en middenstandsopleidingen: specifieke opleidingen voor wie zich als zelfstandige wil vestigen in het beroep, te volgen in gespecialiseerde centra zoals SYNTRA (o.a. data operator, zorgkundige, elektrotechnicus).

Bron: Persbericht van Actiris van 1 juli 2024

Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

Actualiteit
Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

De werkgelegenheidsgraad, het aantal Brusselaars met een job en het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen staan op hun hoogste niveau ooit terwijl de werkloosheidsgraad nog nooit zo laag was in 2023.

Tewerkstellingsgraad (20-64), Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse arbeidsmarkt kende in 2023 gunstige evoluties met heel wat records die werden geobserveerd. Dat is de belangrijkste vaststelling van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport dat Statbel publiceert. 

De werkgelegenheidsgraad blijft stijgen...

In het Brussels Gewest is de werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) in 2023 met 1,4 procentpunten gestegen ten opzichte van 2022 en bereikte daarmee 66,5%. Dit is het hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

Over de periode 2018-2023 stijgt de werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) in Brussel met 5,1 procentpunten. Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 2,2 procentpunten en de Waalse werkgelegenheidsgraad met 1,7 procentpunten. 

In het licht van de toename van de bevolking in de werkende leeftijd in het Brussels Gewest, die steeds meer uitgesproken wordt, is de stijging van de werkgelegenheidsgraad des te opvallender. De bevolking in de werkende leeftijd is de voorbije 5 jaar namelijk met 5,8% toegenomen in het Brussels Gewest tegenover een groei van 2,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië. Dit betekent dat het Brussels Gewest een sterkere stijging van de werkende bevolking moet noteren, om haar werkgelegenheidsgraad te doen stijgen. 

... terwijl de werkloosheidsgraad daalt.

De IAB-werkloosheidsgraad is gedaald van 11,5% in 2022 naar 10,7% in 2023. Als we de evolutie van de werkloosheidsgraad over een langere periode bekijken, zien we een zeer grote daling van de werkloosheidsgraad, van 19,3% in 2013 naar 13,4% in 2018 en 10,7% in 2023, een daling van 8,6 procentpunten over 10 jaar en 2,6 procentpunten over 5 jaar. Dit is momenteel het laagste niveau sinds 1992 in het Brussels Gewest. 

De werkloosheidsgraad voor jongeren is gedaald tot 25,7% in 2023. Ook dit is het laagste niveau dat ooit in het Brussels Gewest werd opgetekend. Over een periode van 5 jaar is deze met 4,9 procentpunten gedaald. Terwijl de werkloosheidsgraad voor jongeren onder de 25 jaar meer dan 25% bedraagt, daalt deze voor de groep van 25-29 jaar tot 11,1%. 

[…]

(Bron: persbericht van Actiris van 29 mei 2024)

Actiris wil 3.000 jongeren in NEET-situatie begeleiden

Actualiteit
De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

Actiris stelt vandaag de nieuwe partners voor die werden geselecteerd om tegen 2027 jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Met deze nieuwe partners wil Actiris op 4 jaar tijd 3.000 jongeren ondersteunen.

De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

De projectoproep kadert in de prioriteiten van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027, namelijk werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan, integreren in kwaliteitsbanen. De oproep is ook in lijn met de strategische doelstellingen van het huidige beheerscontract 2023-2027 van Actiris:

  • een doelgericht en aangepast aanbod van diensten aanbieden om mensen aan het werk te helpen en de tewerkstelling van de meest kwetsbare werkzoekenden doen stijgen door de afstemming tussen het agentschap en de gespecialiseerde dienst te versterken;
  • de langdurige werkloosheid helpen verminderen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen.

7 partners gekozen

“Na een projectoproep zijn er uiteindelijk 7 partners geselecteerd om ons de komende 4 jaar te ondersteunen in de begeleiding van jongeren in een NEET-situatie. We zijn tevreden dat we een beroep kunnen doen op hun expertise om met deze specifieke doelgroep te werken en hen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt te brengen”, verklaart Cristina Amboli, de directrice-generaal van Actiris.

ART2WORK

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie met als missie: Brusselse jongeren ondersteunen in hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van verschillende trajecten telkens gefocust op hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. Hun deuren staan open voor jongeren over het hele Brusselse Gewest, maar de werking is met name gericht op jongeren in de buurt van het Kanaal en de Ninoofsepoort.

Backstage.Network

“NicetoNEETyou” is een programma van de vzw Backstage.Network gericht op het re-mobiliseren en ondersteunen van jongeren in een NEET-situatie. De vereniging promoot een alternatieve en optimistische visie op jongeren, gericht op hun middelen en mogelijkheden.

Hun methodologie is gebaseerd op 3 engagementen: een oplossing voor elk type profiel; jongeren inspireren om zichzelf positief te projecteren in de toekomst en hen duurzaam integreren in de maatschappij, en dus op de arbeidsmarkt.

Groep INTRO

Groep INTRO Anderlecht begeleidt jongeren naar een passend professioneel project: werk, studiehervatting of een stage. Ze krijgen een coach toegewezen die samen met hen een route uitstippelt en de drempels onderweg wegwerkt. Hun aanpak is verbindend om jongeren met een hobbelig parcours een plek aan te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen, terwijl ze zich klaarstomen voor hun professioneel project. Met het versterken van de jongeren als doelstelling wordt er vertrokken vanuit hun talenten en interesses om hen een duw in de rug te geven, zodat hun carrière succesvol van start kan gaan.

InBrussel

De innovatieve aanpak van InBrussel begint met simulaties van “Job Days”, waarbij de vereniging jongeren rechtstreeks in hun omgeving ontmoet met echte jobaanbiedingen opgesplitst per sector. Hun jobcoaches werken nauw samen met de jongeren om hun behoeften, obstakels en barrières te identificeren, evenals de sectoren en beroepen die hen interesseren. Ze stellen een duidelijk actieplan op dat als uitgangspunt dient om te beginnen met solliciteren.

Infor Jeunes Bruxelles

De gloednieuwe Trec-One Jobcoachingservice van Infor Jeunes Bruxelles biedt individuele ondersteuning aan jongeren in een NEET-situatie bij hun zoektocht naar werk. Vanaf de eerste ontmoeting werkt de jobcoach aan het stabiliseren van de situatie van de jongere, zodat hij of zij in alle sereniteit het integratieproject kan uitwerken, aan het zelfvertrouwen kan werken en over de nodige instrumenten kan beschikken. Eens het project gedefinieerd is, begeleidt de jobcoach de jongere bij alle stappen die nodig zijn om het te realiseren.

JES

JES VZW is een jeugdorganisatie die jongeren in Brussel ondersteunt op o.a. het vlak van werk. Specifiek voor jongeren in een NEET-situatie maken ze gebruik van hun lokaale netwerk van straathoekwerkers en jeugddiensten om actief op te zoek gaan naar deze jongeren. Samen met een jobcoach wordt er gewerkt aan hun basiscompetenties en kunnen ze individuele en groepssessies volgen. Het einddoel van het traject is een duurzame match te voorzien tussen jongeren en een geëngageerde werkgever die begeleiding op de werkvloer voorziet.

OrientaEuro

OrientaEuro biedt een begeleidingsprogramma aan in het Frans, Engels of Spaans op verschillende locaties in Brussel (Etterbeek, Kunst-Wet en Molenbeek). Hun programma omvat individuele coaching, de mogelijkheid om kleine betaalde projecten uit te voeren via het “RingTwice”-platform (een projectpartner), interactie binnen partnerbedrijven en een follow-upfase, zodra de jongere een gedefinieerd project heeft.

Over jongeren in een NEET-situatie

Jongeren in een NEET-situatie zijn een zeer specifieke doelgroep die ver verwijderd is van de arbeidsmarkt en wantrouwend staat tegenover de instanties. Om die reden is het belangrijk dat elk begeleidingsprogramma wordt afgestemd op het individuele profiel van de jongere in kwestie. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een project bij één van de geselecteerde partners, moeten jongeren: in Brussel wonen, tussen 18 en 30 jaar oud zijn, geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen en niet onder andere steunmaatregelen van Actiris (onder andere) vallen. Tussen 2019 en eind 2022 hebben Actiris en haar partners 2.880 begeleidingen voor deze doelgroep waargemaakt.

Het aantal jongeren tussen 18 en 29 jaar in een NEET-situatie is de afgelopen 5 jaar gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19,1% naar 14,2%, met name dankzij de ondersteuning van Actiris en haar partners.

--

Bron: persbericht van Actiris van 23 mei 2024

Optimalisering van tewerkstellingssteun

Actualiteit
De Brusselse Regering hervormt de tewerkstellingssteun: Premie Activa, First Stage en strijd tegen discriminatie op basis van een handicap.

Uit een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult blijkt dat de tewerkstellingssteun bepaalde categorieën werkzoekenden met moeite bereikt: laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, wil dit probleem verhelpen door de tewerkstellingssteun te hervormen. “Versterken wat werkt, is de boodschap!”

Premie Activa

De Premie Activa helpt meer dan 40% van de Brusselaars weer aan het werk. De maatregel heeft zijn populariteit en meerwaarde aangetoond met een positieve impact en een van de beste scores wat de terugkeer naar de arbeidsmarkt betreft, in vergelijking met de andere maatregelen. Toch worden bepaalde doelgroepen niet bereikt. Om die reden zullen werkgevers die laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar aanwerven, meer steun kunnen krijgen, namelijk 23.400 euro over een periode van 36 maanden.

First Stage

De First Stage is gericht op het aanbieden van een eerste beroepservaring aan jonge werkzoekenden via het uitvoeren van een stage in een onderneming van 3 of 6 maanden. Om de aantrekkelijkheid ervan voor de jongeren te vergroten, zal de premie gestort door de werkgever aan de jonge stagiairs verhoogd worden van 200 euro per maand naar 500 euro per maand.

Strijd tegen discriminatie van personen met een handicap

Het recentste rapport van Unia toont aan dat het meest voorkomende criterium voor discriminatie op het werk een handicap is (29% van de dossiers). Om de tewerkstelling van deze personen te ondersteunen, is er een premie van 5.000 euro. De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De premie zal overigens enkel worden toegekend voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer: de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en de sensibilisering van de personeelsleden.

Evalueren om het beleid inzake tewerkstellingssteun te optimaliseren

De Brusselse Regering heeft in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun.

Het tewerkstellingspercentage in het Brussels Gewest blijft stijgen en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest, namelijk 66,5%, en laat zo Wallonië achter zich.

“Wij zijn goed op weg, maar er zijn nog uitdagingen op het vlak van tewerkstelling. We stellen bij de jongeren een werkloosheidspercentage vast dat nog steeds te hoog is, en bij de werkzoekenden is een groot deel van de Brusselaars laaggeschoold”, preciseert Bernard Clerfayt.

“Beleidsmaatregelen zijn goed, maar wanneer ze werken, is het nog beter! We hebben de neiging om het overheidsbeleid niet te evalueren en lagen toe te voegen aan de institutionele lasagne. Ik denk daarentegen dat we de maatregelen die werken, moeten vereenvoudigen en versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

Hervorming tewerkstellingssteun: “Versterken wat werkt, is de boodschap!”

Persbericht

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft de Brusselse Regering in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun. De bedoeling? Het instrument aanpassen om het efficiënter te maken, met name voor de jongeren en de Brusselaars die het verst van de arbeidsmarkt staan.

Het tewerkstellingspercentage in het Brussels Gewest blijft stijgen en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest, namelijk 66,5%, en laat zo Wallonië achter zich.

“Wij zijn goed op weg, maar er zijn nog uitdagingen op het vlak van tewerkstelling. We stellen bij de jongeren een werkloosheidspercentage vast dat nog steeds te hoog is, en bij de werkzoekenden is een groot deel van de Brusselaars laaggeschoold”, preciseert Bernard Clerfayt.

Minister Clerfayt heeft sinds het begin van de legislatuur gewerkt aan de verbetering van de competenties van de werkzoekenden, maar desalniettemin is er tewerkstellingssteun om de toegang tot werk voor de Brusselaars te vergemakkelijken.

Volgens een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult bereikt deze steun bepaalde categorieën werkzoekenden echter met moeite: laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap.

De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, wil dit probleem verhelpen door de tewerkstellingssteun te hervormen. “Versterken wat werkt, is de boodschap!, stelt Bernard Clerfayt.

De eerste maatregel betreft de premie Activa.brussels die meer dan 40% van de Brussels weer aan het werk helpt. De maatregel heeft zijn populariteit en meerwaarde aangetoond met een positieve impact en een van de beste scores wat de terugkeer naar de arbeidsmarkt betreft van alle tewerkstellingsmaatregelen. Toch worden bepaalde doelgroepen niet bereikt. Om die reden zullen werkgevers die laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar aanwerven, meer steun kunnen krijgen, namelijk 23.400 euro over een periode van 36 maanden.

De tweede maatregel is de First Stage. Deze is gericht op het aanbieden van een eerste beroepservaring aan jonge werkzoekenden via het uitvoeren van een stage in een onderneming van 3 of 6 maanden. Om de aantrekkelijkheid ervan voor de jongeren te vergroten, zal de premie gestort door de werkgever aan de jonge stagiairs verhoogd worden van 200 euro per maand naar 500 euro per maand.

De derde maatregel is een premie voor de aanwerving van personen met een handicap. Uit het meest recente rapport van Unia blijkt dat het meest voorkomende criterium voor discriminatie op het werk een handicap is (29% van de dossiers). Om de tewerkstelling van deze personen te ondersteunen, is er een premie van 5.000 euro. De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De premie zal overigens enkel worden toegekend voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer: de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en sensibilisering van de personeelsleden.

“Beleidsmaatregelen zijn goed, maar wanneer ze werken, is het nog beter! We hebben de neiging om het overheidsbeleid niet te evalueren en lagen toe te voegen aan de institutionele lasagne. Ik denk daarentegen dat we de maatregelen die werken, moeten vereenvoudigen en versterken”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Nieuwe website “Beroepenpanorama”

Actualiteit
Actiris lanceert een nieuwe website die gewijd is aan de beroepen: "Beroepenpanorama".

Actiris lanceert een nieuwe website die gewijd is aan de beroepen: "Beroepenpanorama". Dit allesomvattende platform bevat een schat aan informatie over de beroepen en de sectoren, vacatures, opleidingen, beroepen die rekruteren, en nog veel meer. Alle informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken!

Meer dan 600 geregistreerde beroepen

Er zijn meer dan 600 beroepen. Van verpleegster tot carrosseriebouwer en bedrijfsanalist: alle sectoren komen aan bod. Voor elk beroep is er een beschrijving van de job, de vereiste vaardigheden, kerncijfers en alle beschikbare vacatures en opleidingen.

“Beroepenpanorama” voor alle vakmensen op de arbeidsmarkt 

Deze nieuwe website zal nuttig zijn voor zowel werkzoekenden als vakmensen op de arbeidsmarkt. Door alle informatie over een bepaald beroep op één plek samen te brengen, kunnen gebruikers (of hun publiek) zich beter oriënteren op een bepaalde sector of een bepaald beroep.

“Het beroepenpanorama kan nu al beschouwd worden als een essentieel onderdeel in de zoektocht naar een job. Begeleiding is de eerste stap, maar een job kiezen is niet altijd gemakkelijk. Er ontbreekt veel informatie. Hier kunnen gebruikers in een paar klikken alles te weten komen over de beroepen: arbeidsvoorwaarden, salarisvoorwaarden, essentiële vaardigheden, enz. Ze zullen er vooral kunnen ontdekken welke vacatures en opleidingsmogelijkheden er zijn”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Nieuwe website met alles wat je moet weten over de beroepen!

Persbericht

Actiris lanceert een nieuwe website die gewijd is aan de beroepen: "Beroepenpanorama". Dit allesomvattende platform bevat een schat aan informatie over de beroepen en de sectoren, vacatures, opleidingen, beroepen die rekruteren, en nog veel meer. Alle informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken!

Een panorama is een landschap dat van alle kanten te zien is. Het beroepenpanorama is het landschap van de arbeidsmarkt dat je vanuit verschillende hoeken kunt benaderen.

Er zijn meer dan 600 beroepen. Van verpleegster tot carrosseriebouwer en bedrijfsanalist: alle sectoren komen aan bod. Voor elk beroep is er een beschrijving van de job, de vereiste vaardigheden, kerncijfers en alle beschikbare vacatures en opleidingen.

Deze nieuwe website zal nuttig zijn voor zowel werkzoekenden als vakmensen op de arbeidsmarkt. Door alle informatie over een bepaald beroep op één plek samen te brengen, kunnen gebruikers (of hun publiek) zich beter oriënteren op een bepaalde sector of een bepaald beroep.

“Het beroepenpanorama kan nu al beschouwd worden als een essentieel onderdeel in de zoektocht naar een job. Begeleiding is de eerste stap, maar een job kiezen is niet altijd gemakkelijk. Er ontbreekt veel informatie. Hier kunnen gebruikers in een paar klikken alles te weten komen over de beroepen: arbeidsvoorwaarden, salarisvoorwaarden, essentiële vaardigheden, enz. Ze zullen er vooral kunnen ontdekken welke vacatures en opleidingsmogelijkheden er zijn”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

“Ik ben erg trots op de lancering van de website Beroepenpanorama. Deze site centraliseert alle informatie over de Brusselse arbeidsmarkt. Werkzoekenden en alle spelers in het Brusselse ecosysteem van tewerkstelling krijgen aldus op een eenvoudige en onafhankelijke manier toegang tot alles wat ze moeten weten over de beroepen in ons Gewest. Ik hoop dat alle Brusselaars er gebruik van zullen maken”, verklaart Cristina Amboldi, de directeur-generaal van Actiris.

Wil je weten wat de verhouding is tussen journalisten in loondienst en zelfstandige journalisten? Ga dan naar panorama.actiris.brussels.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45