Competentiebalans voor alle Brusselse werklozen

Actualiteit
Foto van een opleidingslokaal uitgerust met computers.

Sinds 1 september 2023 kunnen alle jongeren die zich bij Actiris inschrijven, gebruikmaken van een taalkundige en digitale competentiebalans. Vanaf 1 maart zal deze balans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen genieten.

Om de begeleiding van de Brusselse werkzoekenden te versterken en te verbeteren, beschikt Actiris vanaf 1 september over een nieuw instrument: de competentiebalans. In de praktijk hebben, sinds de start van het nieuwe cursusjaar, alle jongeren van minder dan 30 jaar die zich voor het eerst inschrijven bij Actiris, recht op een taalkundige en digitale competentiebalans. De bedoeling: hun niveau wat talenkennis en basis-IT betreft, objectiveren om hun een aangepast opleidingstraject aan te bieden.

“Opleiding volgen = evolueren”

“Vandaag zijn talen en digitale kennis transversale vaardigheden die in tal van sectoren worden gezocht. Als we het doel willen bereiken om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, moet hun competentieniveau worden verbeterd. We kunnen niet meer aanvaarden dat een werkzoekende die geen werk vindt, zich niet inschrijft voor een opleidingstraject. Opleiding volgen staat gelijk aan evolueren”, stelt minister Bernard Clerfayt.

1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen uitgevoerd

En vanaf 1 maart zal de competentiebalans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen krijgen. Voor meer dan 50.000 Brusselse werkzoekenden zou dus een taalkundige en digitale competentiebalans kunnen worden opgesteld. Heden werden bijna 1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen afgelegd.

“Met de competentiebalans bestaat de uitdaging erin om over te gaan van verklaarde vaardigheden naar bevestigde vaardigheden. Opdat Actiris in de ogen van de werkgevers meer geloofwaardigheid zou verwerven, moet de instelling haar doelgroep meer en beter kennen teneinde in staat te zijn hun gepaste kandidaten voor te stellen”, aldus Bernard Clerfayt.

OESO-rapport over tewerkstelling in Brussel: actieplan voorgesteld aan parlementsleden

Persbericht

Afgelopen oktober heeft de OESO haar rapport "Unleashing Talent in Brussels" gepubliceerd. In het rapport worden pistes voorgesteld om het aantal tewerkgestelde Brusselaars te verhogen. Hoe zit het nu met de follow-up? De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, deelde zijn actieplan voor de uitvoering van de aanbevelingen met de parlementsleden.

De tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest blijft stijgen. Hij staat nu op zijn hoogste peil sinds de oprichting van het Brussels Gewest met 68,2%. Dat is een stijging van 6,5% sinds 2019. En de economische vooruitzichten zijn vrij goed. Volgens het BISA zal de tewerkstellingsgraad in Brussel sneller stijgen dan in Vlaanderen of Wallonië.

Om de Brusselaars dichter bij de arbeidsmarkt te blijven brengen, heeft de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, een OESO-analyse van de Brusselse arbeidsmarkt besteld.

“Ik wilde dat een externe blik een kritische kijk zou werpen op de sterke en zwakke punten van het werkgelegenheids- en opleidingsbeleid en ons aanbevelingen zou doen om de Brusselse tewerkstellingsgraad verder te verbeteren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Hoe zit het nu met het opvolgen van de aanbevelingen? De minister deelde zijn actieplan met de parlementsleden en de sociale partners.

1.Betere activering van werkzoekenden

Meer dan de helft van de werkzoekenden is langer dan een jaar ingeschreven bij Actiris. De OESO beveelt aan om de controles van de beschikbaarheid te versnellen en werkzoekenden beter te activeren.

“Daar ben ik het mee eens, dat is essentieel! De competentiebalans is mijn concrete antwoord hierop. Wat de beschikbaarheid voor werk betreft, moeten we betere ondersteuning bieden en proactiever zijn. Ik ben deze kwestie aan het onderzoeken en het resultaat van deze denkoefening zal zeer binnenkort aan de Regering worden voorgelegd”, voegt de minister eraan toe.

2. Ondersteuning van de geografische mobiliteit

 

In 2021 ondertekende het Brussels Gewest een samenwerkingsakkoord met Vlaanderen om meer Brusselaars in de rand te laten werken. Vandaag werken 56.000 Brusselaars in Vlaanderen.

“We willen nog verder gaan en streven ernaar om dit aantal elk jaar met 2.000 te verhogen”, verklaart Bernard Clerfayt.

3. Meer aandacht voor de kwaliteit van het werk

In november 2023 voerde de Brusselse Regering samen met View.brussels een eerste barometer uit over de jobkwaliteit in Brussel. Een tweede editie wordt samen met de sociale partners voorbereid.

4. Inclusie van migranten

Van de migranten die buiten de Europese Unie geboren zijn, zegt 17% dat ze de taal, het Frans of het Nederlands, niet of nauwelijks kennen.

“Het leren van talen is een belangrijke kwestie, en daarom objectiveert de competentiebalans het vaardigheidsniveau, met name de taalvaardigheid, van werkzoekenden zodat ze vervolgens kunnen worden begeleid naar een geschikte taalopleiding”, besluit Bernard Clerfayt.

Link naar het rapport: www.oecd.org

Contact ? Marine Deschouwer – 0498 14 84 48

 

 

Competentiebalans voor alle Brusselse werklozen vanaf 1 maart

Persbericht

Sinds 1 september 2023 kunnen alle jongeren die zich bij Actiris inschrijven, gebruikmaken van een taalkundige en digitale competentiebalans. Vanaf 1 maart zal deze balans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen genieten.

 

Om de begeleiding van de Brusselse werkzoekenden te versterken en te verbeteren, beschikt Actiris vanaf 1 september over een nieuw instrument: de competentiebalans. In de praktijk hebben, sinds de start van het nieuwe cursusjaar, alle jongeren van minder dan 30 jaar die zich voor het eerst inschrijven bij Actiris, recht op een taalkundige en digitale competentiebalans. De bedoeling: hun niveau wat talenkennis en basis-IT betreft, objectiveren om hun een aangepast opleidingstraject aan te bieden.

 

“Vandaag zijn talen en digitale kennis transversale vaardigheden die in tal van sectoren worden gezocht. Als we het doel willen bereiken om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, moet hun competentieniveau worden verbeterd. We kunnen niet meer aanvaarden dat een werkzoekende die geen werk vindt, zich niet inschrijft voor een opleidingstraject. Opleiding volgen staat gelijk aan evolueren”, stelt minister Bernard Clerfayt.

 

En vanaf 1 maart zal de competentiebalans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen krijgen. Voor meer dan 50.000 Brusselse werkzoekenden zou dus een taalkundige en digitale competentiebalans kunnen worden opgesteld. Heden werden bijna 1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen afgelegd.

 

“Met de competentiebalans bestaat de uitdaging erin om over te gaan van verklaarde vaardigheden naar bevestigde vaardigheden. Opdat Actiris in de ogen van de werkgevers meer geloofwaardigheid zou verwerven, moet de instelling haar doelgroep meer en beter kennen teneinde in staat te zijn hun gepaste kandidaten voor te stellen”, aldus Bernard Clerfayt.

 

“De geleidelijke uitbreiding van de maatregel van de taalkundige en digitale competentiebalans past in het kader van de continuïteit van onze beheersovereenkomst 2023-2027. Dit instrument zal de volgende maanden voort worden uitgebreid om, op termijn, voor alle Brusselse werkzoekenden toegankelijk te zijn”, verklaart Cristina Amboldi, de directeur-generaal van Actiris.

 

De competentiebalans heeft dus drie doelstellingen:

 

  • de begeleiding van de werkzoekenden verbeteren;
  • het competentieniveau van de werkzoekenden doen stijgen en
  • het aantal ondernemingen dat een beroep doet op de diensten van Actiris, doen stijgen.

Bescherming huishoudhulpen: “Brussel heeft zijn verantwoordelijkheid genomen”

Persbericht

De vakbonden in de dienstenchequesector voeren hun acties op. Hun eisen? Een loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen. Van zijn kant heeft de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, alle beschikbare hefbomen geactiveerd, volgens de verdeling van de bevoegdheden, met een hervorming van de sector en een nooit geziene reglementering ter bescherming van de werkneemsters.

Het systeem van dienstencheques werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd. Naast het bieden van de mogelijkheid aan de burgers om een huishoudhulp in te schakelen tegen een redelijke prijs, was het primaire doel van het systeem om huishoudhulpen uit het zwartwerk te halen door hen toegang te geven tot sociale zekerheid. De gok loonde, want sindsdien is het systeem tot bloei gekomen en kunnen duizenden vrouwen in het wit werken.

In het Brussels Gewest werken 28.137 huishoudhulpen in de sector van de dienstencheques. Elke dag voeren ze huishoudelijke taken uit voor 116 162 gebruikers. Dit zijn soms zware en moeilijke taken die kunnen leiden tot spier- en skeletaandoeningen van gewrichten, spieren en pezen, en waarvoor ze niet noodzakelijk zijn opgeleid.

“Dit zijn vrouwen die schoonmaken, strijken en de was doen. Ze geven zichzelf voor het welzijn van onze gezinnen. We moesten deze werkneemsters beter beschermen, hen in staat stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen vooral een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden om de risico's voor hun gezondheid te beperken en hun werklast vanaf hun vijftigste te verlichten”, verklaart Bernard Clerfayt.

Vandaag heeft de Brusselse Regering in 3de lezing het door minister Bernard Clerfayt voorgestelde ontwerp van hervorming van de dienstencheques goedgekeurd. Hiermee verbindt het Gewest zich tot een belangrijke kwalitatieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Voortaan gelden de volgende bepalingen: een verplichte opleiding voor nieuwe huishoudhulpen, 16 uur opleiding per jaar (tegenover 9 uur in Wallonië), een verplicht voorafgaand bezoek vooraleer een nieuwe dienst wordt verleend (optioneel in Wallonië) en een uitsluiting van 3 jaar voor misbruik door gebruikers die kan worden verlengd tot 5 jaar in geval van recidive (in Wallonië duurt de uitsluiting 1 jaar).

“Brussel gaat verder en doet er alles aan om de huishoudhulpen te beschermen. Eén ding is zeker: wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen! De bal ligt nu in handen van de federale regering, die als enige bevoegd is inzake welzijn op het werk en loonsverhogingen”, besluit de DéFI-minister.

De nieuwe Brusselse regelgeving over de bescherming van huishoudhulpen zal in januari 2025 van kracht worden.

 

Contact ? Marine Deschouwer – 0498 14 84 48

 

Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

Actualiteit
Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kan op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. Fietsbezorger: een nieuw beroep dat veel succes heeft.

Een beroepssector die zijn eisen verstrengt

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Volkomen nieuw in de sector: opleidingsprogramma opgericht via partnerschap

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig stagiair.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, stelt Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Overtuigende ervaring voor de deelnemers

45 Brusselse werkzoekenden hebben gesolliciteerd om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. Vijf stagiairs hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Groeipotentieel en arbeidskansen

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld.

Job Day Onderwijs

Actualiteit
Job Day Onderwijs

Op maandag 29 januari hebben Actiris, Wallonie-Bruxelles Enseignement, de inrichtende machten van de gemeenten van Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis, alsook SEGEC (katholiek onderwijs), een Job Day Onderwijs georganiseerd.

“Het beroep van leerkracht is al te lang een knelpuntberoep. Op www.jobecole.be tellen we 251 betrekkingen die beschikbaar zijn in de onderwijssector, en dat enkel voor het Brussels Gewest. Door samen te werken, werkgevers en overheidsdiensten, zijn we in staat om snelle en efficiënte oplossingen te bieden om niet alleen tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, maar eveneens om meer Brusselaars de kans te geven een job te vinden”, stelt de minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Doel: aanwerving

Tijdens deze Job Day hebben de werkzoekenden zich voorgesteld aan de verschillende werkgevers. Degenen die geslaagd waren voor het sollicitatiegesprek, werden meteen uitgenodigd om online te solliciteren via de pc’s die ter beschikking werden gesteld in het Beroepenpunt teneinde de procedure te versnellen.

De werkzoekenden konden eveneens informatie verkrijgen over het beroep van leerkracht en de arbeidsvoorwaarden, alsook een loonsimulatie laten uitvoeren met de hulp van de aanwezige partners.

De gezochte basisvoorwaarden

(De kandidaten moeten minstens aan één voorwaarde voldoen.)

  • Master: Frans, wiskunde, wetenschappen, talen of elk ander diploma
  • Diploma van onderwijzer, opvoeder, kinderverzorger*
  • Elk diploma behaald in het Nederlandstalig onderwijs (minstens HSO)
  • Ervaring of opleiding binnen het domein van de mechanica, elektriciteit, loodgieterij, verwarming, dieetleer, schoonheidsverzorging, computeranimatie, houtbewerking en kookkunst.

Leerkrachten wiskunde, wetenschappen, talen,… Actiris heeft meer dan 5.000 werkzoekenden gecontacteerd die kunnen beantwoorden aan tal van profielen.

Eerste beroepsopleiding tot fietskoerier

Persbericht

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kon op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. 12 Brusselaars volgden aldus een opleiding tot fietskoerier en 5 onder hen hebben al een job gevonden.

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig cursist.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, verklaart Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Er was veel interesse van werkzoekenden en bedrijven uit de sector. 45 Brusselse werkzoekenden schreven zich in om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. En 12 jobaanbiedingen of stages werden toegezegd door spelers uit de cyclo-logistieke sector in Brussel.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Wat is de balans na twee maanden opleiding? Vijf cursisten hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

Enkele belangrijke cijfers:

  • Urbike ontving 45 inschrijvingen voor 12 opleidingsplaatsen
  • 11 van de 12 kandidaten rondden de opleiding af en gaven een zeer positieve evaluatie (score van 8,4/10)
  • Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45