25 miljoen euro voor meer en beter toegankelijke sportinfrastructuur

Actualiteit
Appel à projets 2023 pour plus d'infrastructures sportives, plus accessibles

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep voor de 19 gemeenten om het aanbod van sportinfrastructuur uit te breiden en te optimaliseren. De gemeenten hebben tot 10 september 2023 de tijd om hun projecten in te dienen.

Toegankelijkheid en spreiding van sportfaciliteiten

Een selectiecriterium wordt doorslaggevend: de investering gebeurt in een van de wijken die minder goed bedeeld zijn op het gebied van sportinfrastructuren.

Daartoe zal prioriteit worden gegeven aan projecten voor de bouw, renovatie, uitbreiding, reconversie of aankoop van sportvoorzieningen in wijken die minder goed bedeeld zijn op het vlak van infrastructuur. Een wijk wordt als minder goed bedeeld beschouwd als ze in vergelijking met andere wijken in het Gewest weinig sportvoorzieningen heeft.

Twee andere selectiecriteria vervolledigen de selectieprocedure van de projecten:

  • De infrastructuur heeft een supralokaal belang, waardoor de behoeften onder elkaar verdeeld kunnen worden. De modaliteiten inzake organisatie werden overlegd met een of meer gemeenten.
  • De gemeente verbindt zich ertoe een geharmoniseerd tarief toe te passen voor alle Brusselaars, onafhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.

"Projecten die voldoen aan diverse indicatoren, zoals het verbeteren van de energieprestaties van de infrastructuur, het verbeteren van de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor personen met een handicap of nog het uitbreiden van de openingsuren – voor 8u00 en na 19u00 –, kunnen in aanmerking komen voor verhoogde subsidies", licht de Brusselse minister toe.

Tegemoetkomen aan groeiende vraag

Gymnastiek, voetbal, atletiek, maar ook parkour, gewichtheffen of tai chi, Brussel biedt talloze mogelijkheden om een sport te beoefenen.

Toch is het duidelijk dat er, gezien de demografische druk, niet voldoende infrastructuur is om aan de vraag te voldoen en dat sportclubs vaak al voor het begin van het seizoen vol zitten. Sporten is echter een belangrijke kwestie.  “Sport is een echte vector voor socialisatie, federalisering, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, aldus Bernard Clerfayt.