De “Toekomsten van Brussel”

Actualiteit
Het Gewest heeft maandenlang een uitgebreide enquête gehouden over de toekomst van Brussel en zijn 19 gemeenten.

De organisatie en werking van de Brusselse instellingen herdenken door de burgers inspraak te geven, dat is het doel van de Toekomsten van Brussel. Verkiezingen, beheer van de openbare diensten, netheid, burgerschap, vertrouwen in de mandaathouders... Geen enkel onderwerp werd over het hoofd gezien in het verslag en de aanbevelingen van de experten.

Het Gewest heeft maandenlang een uitgebreide enquête gehouden over de toekomst van Brussel en zijn 19 gemeenten. Brusselaars, besturen, experten, juristen... iedereen werd naar zijn mening gevraagd zodat hervormingen konden worden doorgevoerd om van Brussel een succes te maken. Enkele dagen voor het Irisfeest, het jaarlijks feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overlopen we de resultaten.

Wat de Brusselaars wensen

Het belangrijkste dat uit deze uitgebreide enquête naar voren komt, is dat de Brusselaars doeltreffende maatregelen willen die resultaten opleveren. "Of de kat nu zwart of grijs is, heeft geen belang, als ze maar muizen vangt", vat Bernard Clerfayt samen. 

Zo wil 57% van de respondenten de stemplicht voor gemeentelijke en gewestelijke verkiezingen behouden, vindt 52% dat de burgemeester rechtstreeks verkozen moet worden, is 52% niet tevreden over het netheidsbeleid en is 64% trots op zijn Gewest. We zien ook dat de Brusselaars vragen om meer harmonisatie tussen de bestuursniveaus en meer bundeling van de middelen (sociale bijstand, onderwijs, preventie).

Onderwerpen die verdeeldheid zaaien

Tot slot, hoewel er met de Toekomsten van Brussel werd gedroomd dat “een beroep doen op het volk” het mogelijk zou maken om een ander Brussel voor te stellen, is dit niet zo duidelijk. We zien dat de Brusselaars erg verdeeld zijn over kwesties zoals de fusie van de gemeenten en de politiezones.

Een proces op ongekende schaal

"De aanbevelingen van het rapport zijn het resultaat van een democratisch proces dat in Brussel zijn weerga niet kent wat betreft methodologie, representativiteit en diversiteit. Ik zou het betreuren als ze niet als basis zouden dienen voor een politiek engagement van alle politieke krachten in dit Gewest en voor de vorming van een toekomstige regering", besluit de DéFI-minister.

Raadpleeg het volledige rapport

Toekomsten van Brussel moet als basis dienen voor vorming toekomstige regering

Persbericht

Het Gewest heeft maandenlang een uitgebreide enquête gehouden over de toekomst van Brussel en zijn 19 gemeenten. Brusselaars, besturen, experten, juristen... iedereen werd naar zijn mening gevraagd zodat hervormingen konden worden doorgevoerd om van Brussel een succes te maken. Enkele dagen voor het Irisfeest, het jaarlijks feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overlopen we de resultaten.

De organisatie en werking van de Brusselse instellingen herdenken door de burgers inspraak te geven, dat is het doel van de Toekomsten van Brussel. Verkiezingen, beheer van de openbare diensten, netheid, burgerschap, vertrouwen in de mandaathouders... Geen enkel onderwerp werd over het hoofd gezien in het verslag en de aanbevelingen van de experten.

En het belangrijkste dat uit deze uitgebreide enquête naar voren komt, is dat de Brusselaars doeltreffende maatregelen willen die resultaten opleveren. "Of de kat nu zwart of grijs is, heeft geen belang, als ze maar muizen vangt", vat Bernard Clerfayt samen.

Zo wil 57% van de respondenten de stemplicht voor gemeentelijke en gewestelijke verkiezingen behouden, vindt 52% dat de burgemeester rechtstreeks verkozen moet worden, is 52% niet tevreden over het netheidsbeleid en is 64% trots op zijn Gewest. We zien ook dat de Brusselaars vragen om meer harmonisatie tussen de bestuursniveaus en meer bundeling van de middelen (sociale bijstand, onderwijs, preventie).

Tot slot, hoewel er met de Toekomsten van Brussel werd gedroomd dat “een beroep doen op het volk” het mogelijk zou maken om een ander Brussel voor te stellen, is dit niet zo duidelijk. We zien dat de Brusselaars erg verdeeld zijn over kwesties zoals de fusie van de gemeenten en de politiezones.

"De aanbevelingen van het rapport zijn het resultaat van een democratisch proces dat in Brussel zijn weerga niet kent wat betreft methodologie, representativiteit en diversiteit. Ik zou het betreuren als ze niet als basis zouden dienen voor een politiek engagement van alle politieke krachten in dit Gewest en voor de vorming van een toekomstige regering", besluit de DéFI-minister.

Lees het rapport

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

13 projecten ter aanmoediging om te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

Actualiteit
13 projecten ter aanmoediging om te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

In totaal heeft het Brussels Gewest een bedrag van 145.465 euro vrijgemaakt om de ontwikkeling van 13 projecten te ondersteunen ter aanmoediging om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Politieke “speeddating” aangeboden door “Le foyer des jeunes des Marolles” om de kandidaten van Brussel-Stad en de jongeren uit de wijk samen te brengen.
  • De vereniging “Filef N.E.” en haar sensibiliseringscampagne bij de Italiaanse gemeenschap.
  • “Maks vzw” zal filmpjes bedenken met personen met een mentale handicap die hun verwachtingen over de volgende verkiezingen uiteenzetten.
  • “Civix” zal op de sociale netwerken videofilmpjes verspreiden over de inzet van de lokale verkiezingen.

De betrokken doelgroepen sensibiliseren om hen te betrekken bij de verkiezingsprocedure

In september vorig jaar heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, een projectoproep uitgeschreven voor de verenigingen om de Brusselaars, en meer in het bijzonder niet-Belgen, jongeren en mensen met een handicap, aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Noodzakelijke informatie over het stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen

Op 13 oktober 2024 zullen de Brusselaars hun lokale verkozenen moeten aanduiden. Zullen zij allemaal van de partij zijn? In 2018 hebben meer dan 100.000 Brusselaars hun stem niet uitgebracht. Het absenteïsmecijfer in het Brussels Gewest bedroeg aldus 16,47%.

“Stemmen is een van de basisprincipes van onze democratie! Hoewel we bij elke stembusgang een daling van het absenteïsmepercentage waarnemen, blijft het te hoog! Het is echt een democratische uitdaging om alle Brusselaars bij de verkiezingsprocedure te betrekken. Zij zijn immers de eersten om de impact van het lokale beleid te voelen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

“Er is nog een groot deel van de bevolking dat het belang van de stemming niet ziet, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het kiesstelsel of gewoonweg niet op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om te stemmen. Deze initiatieven op het terrein zullen alle Brusselaars de kans moeten geven hun burgerrol te vervullen”, besluit de DéFI-minister.

Brussels Gewest ondersteunt 13 projecten om Brusselaars aan te moedigen te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

Persbericht

In de aanloop naar de gemeentelijke stembusgang heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, in september vorig jaar een projectoproep uitgeschreven voor de verenigingen om de Brusselaars, en meer in het bijzonder niet-Belgen, jongeren en mensen met een handicap, aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal werden 13 projecten gekozen en gesteund voor een bedrag van 145.465 euro.

Op 13 oktober 2024 zullen de Brusselaars hun lokale verkozenen moeten aanduiden. Zullen zij allemaal van de partij zijn? In 2018 hebben meer dan 100.000 Brusselaars hun stem niet uitgebracht. Het absenteïsmecijfer in het Brussels Gewest bedroeg aldus 16,47%.

“Stemmen is een van de basisprincipes van onze democratie! Hoewel we bij elke stembusgang een daling van het absenteïsmepercentage waarnemen, blijft het te hoog! Het is echt een democratische uitdaging om alle Brusselaars bij de verkiezingsprocedure te betrekken. Zij zijn immers de eersten om de impact van het lokale beleid te voelen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Van de Brusselaars die het minst hun stem uitbrengen, springen verschillende groepen in het oog: jongeren, niet-Belgen en mensen met een handicap. Als reactie op deze vaststelling heeft de minister een projectoproep gelanceerd voor de verenigingen om de plaatselijke actoren aan te moedigen sensibiliseringsacties te ontwikkelen.

In totaal heeft het Brussels Gewest een bedrag van 145.465 euro vrijgemaakt om de uitwerking van 13 projecten te ondersteunen.

  • Politieke “speeddating” aangeboden door “Le foyer des jeunes des Marolles” om de kandidaten van Brussel-Stad en de jongeren uit de wijk samen te brengen.
  • De vereniging “Filef N.E.” en haar sensibiliseringscampagne bij de Italiaanse gemeenschap.
  • “Maks vzw” zal filmpjes bedenken met personen met een mentale handicap die hun verwachtingen over de volgende verkiezingen uiteenzetten.
  • “Civix” zal op de sociale netwerken videofilmpjes verspreiden over de inzet van de lokale verkiezingen.

“Er is nog een groot deel van de bevolking dat het belang van de stemming niet ziet, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het kiesstelsel of gewoonweg niet op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om te stemmen. Deze initiatieven op het terrein zullen alle Brusselaars de kans moeten geven hun burgerrol te vervullen”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Fusie van politiezones: “Het probleem is de federale onderfinanciering van de stedelijke gebieden”

Persbericht

De politiezones samenvoegen! Dat is de oplossing die Ecolo-Groen voorstelt om de uitdagingen op het vlak van veiligheid in Brussel aan te gaan. Een vals goed idee, volgens de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Met cijfers als bewijs stelt hij een aanzienlijke onderinvestering door de federale overheid in de stedelijke politiezones aan de kaak.

De lokale politie bestaat uit 181 politiezones verspreid over het hele land (6 in Brussel, 106 in Vlaanderen en 71 in Wallonië). Ze voert een reeks lokale taken uit, waaronder handhaving van de openbare orde, interventie, verkeersbeheer en wijkwerking. De politiezones werken met de steun van de gemeenten en met federale financiering.

Criminaliteit, drugshandel, afrekeningen, enz. De laatste maanden is het aantal veiligheidsproblemen in het Brussels Gewest toegenomen. De oplossing voor Ecolo-Groen is het samenvoegen van de politiezones.

“Deze aanpak zal geen resultaten opleveren in termen van schaalvoordelen of effectiviteit van de politie. Het grote probleem van de politie in het Brussels Gewest is vooral de onderfinanciering door de federale overheid in de grote steden”, legt Bernard Clerfayt uit.

Als we kijken naar de federale dotaties voor 2023, zien we dat de dotatie per politieagent lager ligt in de Brusselse zones dan elders op het grondgebied. De gemiddelde financiering per politieagent bedraagt €34.199 in Brussel, tegenover €46.630 in Vlaanderen en €53.890 in Wallonië. Het Belgische gemiddelde bedraagt 48.999 euro.

“Deze vaststelling is des te verontrustender, omdat de criminaliteit in de grote steden hoger is. Als de Brusselse politie een federale financiering zou krijgen die gelijk is aan het Belgische gemiddelde, zou dit onze politiezones 73 miljoen euro extra opleveren”, voegde de minister eraan toe.

Bovendien houdt het voorstel van Ecolo-Groen geen rekening met het multidimensionale aspect van veiligheid.

“Politieagenten zijn niet de enigen die betrokken zijn bij de veiligheidsketen. Het beleid tegen criminaliteit wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. Een samengevoegd politiekorps zal in dat opzicht dus niets veranderen. En laten we niet vergeten dat de kracht van de lokale politie ligt in haar nabijheid tot de bewoners, haar terreinkennis en haar samenwerking met de actoren inzake preventie. Dat is wat we moeten versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

“Het probleem is de federale onderfinanciering van de stedelijke gebieden”

Actualiteit
  Foto van een bord met logo van de politie aan een politiecommissariaat.

De politiezones samenvoegen! Dat is de oplossing die Ecolo-Groen voorstelt om de uitdagingen op het vlak van veiligheid in Brussel aan te gaan. Een vals goed idee, volgens de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Met cijfers als bewijs stelt hij een aanzienlijke onderinvestering door de federale overheid in de stedelijke politiezones aan de kaak.

De lokale politie bestaat uit 181 politiezones verspreid over het hele land (6 in Brussel, 106 in Vlaanderen en 71 in Wallonië). Ze voert een reeks lokale taken uit, waaronder handhaving van de openbare orde, interventie, verkeersbeheer en wijkwerking. De politiezones werken met de steun van de gemeenten en met federale financiering.

Gemiddelde financiering per politieagent het laagst in Brussel 

Criminaliteit, drugshandel, afrekeningen, enz. De laatste maanden is het aantal veiligheidsproblemen in het Brussels Gewest toegenomen. De oplossing voor Ecolo-Groen is het samenvoegen van de politiezones.

“Deze aanpak zal geen resultaten opleveren in termen van schaalvoordelen of effectiviteit van de politie. Het grote probleem van de politie in het Brussels Gewest is vooral de onderfinanciering door de federale overheid in de grote steden”, legt Bernard Clerfayt uit.

Als we kijken naar de federale dotaties voor 2023, zien we dat de dotatie per politieagent lager ligt in de Brusselse zones dan elders op het grondgebied. De gemiddelde financiering per politieagent bedraagt €34.199 in Brussel, tegenover €46.630 in Vlaanderen en €53.890 in Wallonië. Het Belgische gemiddelde bedraagt 48.999 euro.

Brussel dubbel benadeeld

Deze vaststelling is des te verontrustender, omdat de criminaliteit in de grote steden hoger is. Als de Brusselse politie een federale financiering zou krijgen die gelijk is aan het Belgische gemiddelde, zou dit onze politiezones 73 miljoen euro extra opleveren”, voegde de minister eraan toe.

Bovendien houdt het voorstel van Ecolo-Groen geen rekening met het multidimensionale aspect van veiligheid.

Politieagenten zijn niet de enigen die betrokken zijn bij de veiligheidsketen. Het beleid tegen criminaliteit wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. Een samengevoegd politiekorps zal in dat opzicht dus niets veranderen. En laten we niet vergeten dat de kracht van de lokale politie ligt in haar nabijheid tot de bewoners, haar terreinkennis en haar samenwerking met de actoren inzake preventie. Dat is wat we moeten versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer diversiteit in gemeentebesturen

Actualiteit
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt zijn wetgeving om de diversiteit in de gemeentebesturen te bevorderen. Het artikel wordt geïllustreerd door een foto van drie mensen in gesprek in een bureau.

Vandaag, 21 maart, is het internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Dit is een gelegenheid om erop te wijzen dat het Brussels Gewest een van de meest proactieve is in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft het Gewest onlangs zijn wetgeving gewijzigd om de diversiteit binnen de gemeentebesturen te versterken.

Hoe zit het met de huidige regelgeving?

Een kandidaat weigeren vanwege zijn of haar huidskleur, een collega uitlachen vanwege zijn of haar vermeende seksuele geaardheid, geen borstvoeding mogen geven in een rustige ruimte op kantoor,... In 2019 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij. Het principe? Een subsidie toekennen aan besturen met diversiteitsplannen die minstens 10% kandidaten uit meer achtergestelde wijken aanwerven.

Het gaat niet enkel om aanwerving

Analyses van de diversiteitsrapporten van Actiris en de enquête die Brussel Plaatselijke Besturen heeft gehouden onder de personeelsafdelingen van de gemeenten, zijn duidelijk: de huidige voorwaarden voor het toekennen van de subsidie maken het niet mogelijk om diversiteit effectief te bevorderen in de lokale besturen. Slechts acht gemeenten hebben een diversiteitsplan, hoewel dit een wettelijke vereiste is om toegang te krijgen tot de subsidie

"De subsidie in haar huidige vorm beperkt het diversiteitsbeleid tot het aanwervingsaspect. Het zou zich echter moeten uitstrekken tot personeelsbeheer, opleiding, bewustmaking en interne communicatie. Bovendien moet gezegd worden dat het adres van een werkzoekende niet altijd zijn of haar sociale situatie weerspiegelt. Hoe zit het met geslacht, handicap, leeftijd of kwalificaties?", zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister voor Plaatselijke Besturen.

Diversiteitsplan en evaluatie

Gezien deze bevindingen heeft de DéFI-minister ten slotte een rechtstreekse link gelegd tussen de subsidie en de invoering van een diversiteitsbeleid. Voortaan wordt de subsidie toegekend op voorwaarde dat het lokaal bestuur zich ertoe verbindt een diversiteitsplan op te stellen. Met deze steun wordt het werk gefinancierd van een medewerker van de gemeente, een "diversiteitsmanager", die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de uitvoering van het plan.

Er zal een evaluatiecommissie worden opgericht om de doeltreffendheid van het diversiteitsplan te garanderen. Als de evaluatie negatief is, komt de gemeente een jaar lang niet in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast wordt de looptijd van het plan verlengd van twee naar drie jaar, zodat de besturen meer tijd hebben om de acties van het plan in de praktijk te brengen.

Deze nieuwe bepalingen zijn opgenomen in het Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit.

 

 

 

Beschrijving :