6.000 minder dieren gebruikt bij dierproeven

Actualiteit
6000 animaux en moins concernés par l'expérimentation animale

In 2020 werd een daling van bijna 10% op een jaar tijd vastgesteld van het aantal dieren dat gebruikt wordt bij medische experimenten. Het betreft 6.000 minder dieren op een jaar tijd. Hoewel datzelfde jaar het aantal proefdieren 55.688 bedroeg, benadrukken we dat er op vijf jaar tijd 36% minder dieren gebruikt werden. Dat is dus een fundamentele tendens, naar een zekere vermindering van het aantal dierproeven.

Over welke dieren gaat het?

In 2020 bestond 97% van de proefdieren uit knaagdieren, waarvan 91% muizen waren. Er werden ook enkele kippen (1%) en zebravissen (0,6%) gebruikt. Net als in 2019 werden geen honden, katten, paarden, ezels of primaten ingezet voor research.

Bernard Clerfayt ondersteunt het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waar geen laboratoriumdieren aan te pas komen, bijvoorbeeld gebaseerd op menselijke cellen die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is dus van fundamenteel belang dat niet alleen dit soort methoden ontwikkeld kan worden, maar ook hun inventarisering en hun algemene bekendheid. Bijgevolg ondersteun ik een project van de VUB met een bedrag van 250.000 euro dat het massaal verspreiden van deze alternatieven via het platform IC-3Rs voor ogen heeft”, preciseert Bernard Clerfayt.

Dieren die hoofdzakelijk gebruikt worden voor fundamenteel onderzoek

Meer dan de helft (69,81%) van de experimentele procedures met dieren in 2020 werd uitgevoerd voor fundamenteel onderzoek. Deze experimenten betreffen hoofdzakelijk kankerstudies (34,10% van de experimenten voor fundamenteel onderzoek) en het immuunsysteem (21,82% van de experimenten voor fundamenteel onderzoek).

Dierproeven zijn sterk gereguleerd

Onderzoekers moeten gebruikmaken van alternatieve methoden, indien deze bestaan. Als er nog geen alternatieve methoden voorhanden zijn, genieten voor experimenten gebruikte dieren wettelijke bescherming. Alle instellingen, die vooraf erkend werden, worden aan controles onderworpen.