Transparantie in overheidsuitgaven

Actualiteit
Het Brussels Gewest zorgt voor transparantie in de overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven.

“Dit is een belangrijke stap op het vlak van transparantie in de overheidsuitgaven: wie geeft hoeveel aan wie. Ik wil de gegevens openbaar maken, op een zo toegankelijk mogelijke manier, en deze onderwerpen aan ieders controle. Dat is wat men de democratische controle noemt, en zij moet volledig kunnen worden uitgeoefend”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Deze werkzaamheden zullen het vanaf de lente mogelijk maken om een echt kadaster van de uitgaven in het Brussels Gewest online te publiceren. Deze nieuwe tool zal de toegang tot informatie over de overheidsuitgaven in hoge mate vergemakkelijken, de transparantie verhogen en het goed bestuur versterken, alsook ervoor zorgen dat de sleutelelementen voor de subsidies en overheidsopdrachten van het Gewest snel visueel weergegeven zullen kunnen worden.

Doel van transparantie werd niet bereikt

In mei 2019 heeft het Brussels Gewest de ordonnantie over transparantie goedgekeurd, waardoor de Brusselse besturen verplicht werden informatie te publiceren over de toegekende overheidssubsidies en overheidsopdrachten. Op die manier werd een nieuwe impuls gegeven voor de transparantie in de overheidsuitgaven.

De gepubliceerde gegevens waren evenwel weinig of niet bruikbaar voor het grote publiek. Volgens de aanvankelijke uitvoeringsmodaliteiten werd de doelstelling van transparantie niet behaald. De meeste diensten of ondernemingen vervulden hun plicht en publiceerden de gegevens op hun eigen website. Deze informatie stond echter in een pdf-bestand, wat onhandig is om te gebruiken. Een dertigtal besturen heeft de informatie gepubliceerd, maar op niet-uniforme wijze, wat het vergelijken van gegevens lastig maakte.