Bernard Clerfayt lanceert Bibliotheek van Overheidskennis

Actualiteit
Bernard Clerfayt lanceert de Bibliotheek van de Overheidskennis, momenteel beschikbaar op Openbudgets.brussels

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering aangekondigd de Bibliotheek van de Overheidskennis te willen oprichten om de studies die besteld worden door alle instellingen van het Gewest, openbaar te maken. En dat is gebeurd!

Na de lancering van Openbudget, dat alle Brusselse uitgaven op één website publiceert, en na de lancering van de gewestelijke webstrategie, waarbij van 250 gewestelijke websites naar 13 portaalsites werd overgegaan, lanceert Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, de Bibliotheek van de Overheidskennis.

Vereenvoudigen en toegankelijker maken

Op termijn zal de Bibliotheek van de Overheidskennis alle studies die werden uitgevoerd voor rekening van een Brussels bestuur, verzamelen op de portaalsite be.brussels. “Zoals altijd treed ik op daar waar ik kan om de Brusselse institutionele lasagne te vereenvoudigen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Door de inventaris van de verschillende uitgevoerde studies en de studies zelf op één plaats en gratis te inventariseren, streeft de Bibliotheek van de Overheidskennis een drievoudige doelstelling na:

 • Het delen van kennis met de academische wereld, studenten, ondernemingen en de burgers in het algemeen bevorderen;
 • Een betrouwbare bron van informatie samenstellen en
 • De kwaliteit van de overheidsdiensten verbeteren.

Waar gaat het over? Welke studies?

Onder studie verstaat men alle onderzoekswerkzaamheden, de gedetailleerde uitwerking, door experts, van een kwestie, een ontwerp over een precies thema. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door een stadstol, een analyse van de luchtkwaliteit of een studie over het stelsel van de dienstencheques.

Naast een toegang tot de studies (die geanonimiseerd zullen zijn en de AVG zullen naleven) zullen het opdrachtgevende bestuur, de publicatiedatum en de kosten duidelijk worden meegedeeld.

Transparantie en algemeen belang

Openbaarheid, bescherming van het volk! Anders gezegd: het recht om te weten is een van de waarborgen van onze democratie. Zodra overheidsgeld wordt gebruikt om een studie uit te voeren, is volledige transparantie nodig. Onze besturen beschikken over tonnen boeiende literatuur; deze ter beschikking stellen van het grote publiek dient het algemeen belang”, besluit de DéFI-minister.

Nuttige link:

Dit vindt u misschien ook interessant:

Studies van besturen beschikbaar op internet!

Persbericht

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering aangekondigd de Bibliotheek van de Overheidskennis te willen oprichten om de studies die besteld worden door alle instellingen van het Gewest, openbaar te maken. En dat is gebeurd!

Na de lancering van Openbudget, dat alle Brusselse uitgaven op één website publiceert, en na de lancering van de gewestelijke webstrategie, waarbij van 250 gewestelijke websites naar 13 portaalsites werd overgegaan, lanceert Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, de Bibliotheek van de Overheidskennis.

Op termijn zal de Bibliotheek van de Overheidskennis alle studies die werden uitgevoerd voor rekening van een Brussels bestuur, verzamelen op de portaalsite be.brussels. “Zoals altijd treed ik op daar waar ik kan om de Brusselse institutionele lasagne te vereenvoudigen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Door de inventaris van de verschillende uitgevoerde studies en de studies zelf op één plaats en gratis te inventariseren, streeft de Bibliotheek van de Overheidskennis een drievoudige doelstelling na:

 • Het delen van kennis met de academische wereld, studenten, ondernemingen en de burgers in het algemeen bevorderen;
 • Een betrouwbare bron van informatie samenstellen en
 • De kwaliteit van de overheidsdiensten verbeteren.

Onder studie verstaat men alle onderzoekswerkzaamheden, de gedetailleerde uitwerking, door experts, van een kwestie, een ontwerp over een precies thema. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door een stadstol, een analyse van de luchtkwaliteit of een studie over het stelsel van de dienstencheques.

Naast een toegang tot de studies (die geanonimiseerd zullen zijn en de AVG zullen naleven) zullen het opdrachtgevende bestuur, de publicatiedatum en de kosten duidelijk worden meegedeeld.

“Openbaarheid, bescherming van het volk! Anders gezegd: het recht om te weten is een van de waarborgen van onze democratie. Zodra overheidsgeld wordt gebruikt om een studie uit te voeren, is volledige transparantie nodig. Onze besturen beschikken over tonnen boeiende literatuur; deze ter beschikking stellen van het grote publiek dient het algemeen belang”,besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

38% van facturen voor Brusselse overheidsopdrachten reeds elektronisch

Persbericht

In november 2020 heeft de Brusselse Regering het gebruik van de elektronische factuur verplicht gemaakt voor alle overheidsopdrachten die gegund worden door de Brusselse gewestelijke besturen. Het resultaat: 38% van de facturen wordt al elektronisch verstuurd en dat percentage blijft groeien.

Eenvoud en moderniteit zijn de kernideeën voor het project van de minister van Administratieve Vereenvoudiging, Bernard Clerfayt, om het gebruik van elektronische facturatie te veralgemenen.

De tijd van papier of e-mail is voorbij: sinds 1 november 2020 worden enkel nog facturen in gestructureerd elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die worden gegund door de Brusselse besturen en publieke organisaties.

Een maatregel die niet alleen de dagelijkse werking van de besturen vereenvoudigt, maar ook de gang van zaken bij hun leveranciers.

Naast de besparingen die elektronische facturatie oplevert, verbetert zij eveneens de efficiëntie en transparantie en verkort zij de termijnen voor de verwerking en dus de betaling van de facturen, wat een bijzonder belangrijke factor is voor kleine ondernemingen die aldus meer geneigd zullen zijn om in te schrijven op overheidsopdrachten.

“Bij het begin van de legislatuur was slechts 6% van de facturen elektronisch. In 2023 stellen we vast dat 38% van de facturen elektronisch ontvangen wordt. Dat is een heel mooi geslaagd voorbeeld op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Bovendien zijn de voordelen talrijk, want elektronische facturatie is een besparing van 5,50 euro voor de besturen en 1 euro voor de bedrijven”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het totaalaantal elektronische facturen dat de Brusselse gewestelijke besturen ontvangen hebben, is gestegen van 1.316 in 2020 naar meer dan 38.000 in 2023. 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

805.000 aanvragen op IRISbox in 2023

Actualiteit
Logo van IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IRISbox heeft in 2023 805.000 aanvragen van Brusselse burgers of ondernemingen geregistreerd, wat een stijging van 12% betekent tegenover het jaar voordien. Het ging om 576.075 gebruikers van IRISbox, van wie 17.265 ondernemingen.

De meest gevraagde documenten

Vandaag zijn 340 procedures online toegankelijk via IRISbox. Het meest aangevraagde document blijft het attest van gezinssamenstelling, maar dat wordt gevolgd door twee procedures die recent aan het platform werden toegevoegd, namelijk het uittreksel uit het strafregister en de Renolution-premie.

Om het leven van de Brusselaars te blijven vereenvoudigen, wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo zal het in 2024 mogelijk zijn om huurovereenkomsten te registeren of mandaten aan te geven. Om deze handelingen online uit te voeren, gebruikte 50% van de personen een computer om zich in te loggen, 49% een smartphone en 1% een tablet.

Kortere termijnen voor uw administratieve handelingen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Het zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort worden.

“De Brusselaars gebruiken IRISbox steeds meer, wat een goede zaak is. IRISbox strookt perfect met Digitaal Brussel en zorgt ervoor dat de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker wordt”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheden digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Digitale technologie zorgt ervoor dat het dagelijks leven van de Brusselaars aanzienlijk verbeterd kan worden. Opvolging, snelheid, eenvoud: de voordelen zijn talrijk. Het is de bedoeling de digitale omschakeling te versnellen en het leven van de burgers eenvoudiger te maken.

Brusselse datastrategie

Data zijn de nieuwe onuitputtelijke hulpbronnen. Door een Brusselse datastrategie op te zetten, wil het Gewest de data van de overheidsbesturen beter organiseren en exploiteren, maar ook de Brusselaars beter beschermen. Op welke manier? Door een catalogus op te stellen van alle bestaande data, door een systeem voor databeheer op te zetten, door het gebruik ervan te harmoniseren en door een Brussels platform voor data-uitwisseling te ontwikkelen. Kortom, dit zal het leven van zowel de besturen als van de Brusselaars vereenvoudigen.

Glasvezel

Onder de voeten van de Brusselaars ligt een echte schat: bijna 1.000 km aan glasvezelkabel. Het Gewest wil dit netwerk niet alleen uitbreiden, maar ook commercialiseren ten gunste van de Brusselaars. Het is immers eveneens van belang een openbaar netwerk tot stand te brengen dat de concurrentie stimuleert, waardoor misschien een prijsdaling van glasvezelaansluitingen zou kunnen ontstaan.

Opdracht ter optimalisering van de IT-uitgaven

De IT-uitgaven van het Gewest bedragen 248 miljoen euro. Het is echter mogelijk dit bedrag te doen dalen door bepaalde behoeften te bundelen. Bijvoorbeeld door een centraal IT-aankoopbureau op te richten, wat een besparing van 4 miljoen euro per jaar zou opleveren.

Openbudgets

Openbudgets is een website die een overzicht geeft van alle overheidsopdrachten en subsidies die door de Brusselse administraties werden uitgeschreven. Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten op het gebied van transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Door de data over financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, wordt democratische controle mogelijk.

Plan EasyWay

Easy Way is het plan voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Gewest. Anders gezegd: het is de weg voorwaarts om het leven voor de burgers en de bedrijven eenvoudiger te maken en de ervaring van de gebruikers van de overheidsdiensten te transformeren. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • digital by default: digitaal wordt de regel en papier de uitzondering;
 • een gewestelijke webstrategie: evolueren van een websitelogica die gericht is op de besturen naar een logica die gericht is op de burgers. Er zijn meer dan 200 gewestelijke websites. Het is de bedoeling dit aantal drastisch te verminderen tot maximaal 10 portalen;
 • een test voor administratieve vereenvoudiging: elk ontwerp van besluit of ordonnantie moet worden onderworpen aan een test voor administratieve vereenvoudiging om ervoor te zorgen dat deze regelgeving het leven van de Brusselaars niet ingewikkeld maakt.

Plan voor digitale toegankelijkheid

In het Brussels Gewest heeft 39% van de inwoners weinig of geen IT-kennis. Nu steeds meer diensten, procedures, ... online toegankelijk zijn, moeten de digitale vaardigheden van de Brusselaars worden ontwikkeld. Dat is de ambitie van dit plan. Hoe? Door heel concrete acties te ondernemen. Zij omvatten onder meer:

 • de medewerkers van de overheidsdiensten opleiden in dienstverlening online;
 • een mechanisme opzetten voor de declassering van IT-materiaal van de besturen ten behoeve van de meest kwetsbare personen;
 • een test voor IT-vaardigheden opstellen;
 • hotspots installeren op plaatsen die door de doelgroep worden bezocht (wijkhuizen, sociale woningen, etc.).

Only Once

Geen herhaalde verzoeken om dezelfde informatie meer aan de Brusselaars, vooral als de besturen reeds over de gegevens beschikken. Dankzij Only Once verankert het Gewest het principe van één enkele gegevensverzameling en vereenvoudigt het het leven van de burgers.

Elektronische facturatie

Sinds 1 november 2020 aanvaarden de Brusselse besturen enkel nog elektronische facturen. Deze maatregel verzekert niet alleen de betaling van facturen, maar vermindert ook de kosten ervan, aangezien elektronische facturatie een besparing van 5,77 euro per factuur oplevert.

MyBrussels

MyBrussels is de digitale gids van de Brusselaars, maar ook van de gebruikers van het Gewest. Deze 100% gratis app brengt tal van diensten samen: de dienstregeling van het openbaar vervoer, een evenementenkalender, informatie over overheidsdiensten, maar ook het weer en COVID-nieuws.

FARI

Het Brussels Gewest heeft de lancering ondersteund van FARI, het instituut voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie in het Brussels Gewest. In 2022 werden de eerste vier projecten gelanceerd om de overheidsdiensten te verbeteren en het leven van de Brusselaars te vereenvoudigen dankzij artificiële intelligentie: het verbeteren van de afstemming tussen de vraag en het aanbod van werk; het automatiseren van de zoektocht naar de verkoop van dieren op de sociale netwerken; het ontwikkelen van een test voor administratieve vereenvoudiging en het opstellen van een Brusselse strategie voor artificiële intelligentie.

Recycle IT

Na een aantal jaar wordt het IT-materiaal van de overheidsbesturen gedeclasseerd en wordt het in het beste geval gerecycleerd, en in het slechtste geval belandt het in de vuilnisbak. In veel gevallen is deze apparatuur echter nog bruikbaar. Het Gewest heeft daarom een kanaal opgezet om dit materiaal te recupereren, het opnieuw gebruiksklaar te maken en het uit te delen aan de meest kansarme Brusselaars.

Pc’s en wifi in de scholen

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Om de scholen te ondersteunen bij dit nieuwe aanleren van digitale technologie, heeft het Gewest in de Brusselse middelbare scholen glasvezelkabel en hotspots geplaatst in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”. Tegelijk heeft het Gewest IT-materiaal geleverd aan de scholen: pc’s, tablets, interactieve schermen, etc.

Hulp voor inschrijving op Bruvax (COVID-maatregel)

In het kader van de vaccinatie werden de Brusselaars uitgenodigd om zich te registreren op Bruvax, het onlineplatform om een afspraak te maken voor hun vaccinatie. Veel Brusselaars waren echter niet in staat om dat alleen, zonder hulp, te doen. In de 6 gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst was, werden initiatieven opgezet om de burgers te helpen met hun registratie: Sint-Joost, Sint-Gillis, de Stad Brussel, Schaarbeek, Molenbeek en Koekelberg.

Brussels hacks the crisis (COVID-maatregel)

“Brussels hacks the crisis”, de eerste burgerraadpleging tijdens deze legislatuur, had tot doel de Brusselaars te peilen naar hun voorstelling van het post-COVID-tijdperk. De bedoeling was om de twee meest opvallende ideeën uit te werken tot een app. De twee winnende projecten zijn een fiets-app en een toeristische app voor Brussel.

NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

"Openbudgets.brussels werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen."

Persartikel
Actiris verstrekte vorig jaar 338 miljoen aan subsidies

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws".

Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens ge ntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

"Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger." (WHW)