Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet wettelijk kader voor participatiebudgetten

Actualiteit
Burgers in vergadering – De participatiebudgetten van de gemeenten, een oefening in directe democratie.

“Veel Brusselse gemeenten besluiten een participatiebudget op te stellen. Dit is een zeer goede zaak, die ondersteund en aangemoedigd moet worden. Daarom hebben we de Nieuwe Gemeentewet, die de werking van de gemeenten regelt, aangepast om een wettelijk kader te scheppen”, legt de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, uit.

Naleving van de Grondwet

Ook al is het de bedoeling om de burger het beheer van een deel van de gemeentebegroting toe te vertrouwen, in overeenstemming met de Grondwet, kan de verantwoordelijkheid alleen door de gemeenteraad worden genomen. De uiteindelijke keuze van de geselecteerde projecten ligt dus bij de gemeenteraadsleden.

Geen dubbele pet

Aangezien het de bedoeling is om de inwoners te mandateren voor de selectie van de te financieren projecten, kan een lid van de gemeenteraad niet in de jury zetelen. De selectie van haar leden moet ook duidelijk en transparant zijn, maar wordt overgelaten aan de gemeente (oproep tot vrijwilligers, loting, enz.). Projecten kunnen zowel door gemeentelijke diensten als door projectontwikkelaars worden uitgevoerd.

Participatiebudgetten, een oefening in directe democratie

Oudergem, Brussel-Stad, Sint-Lambrechts-Woluwe, Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, enz. Steeds meer Brusselse gemeenten stellen een participatiebudget op. Het doel van de participatiebegroting is om burgers te betrekken bij de toewijzing van een budget. Ze worden niet alleen gevraagd om projecten voor te stellen, maar ook om de projecten te selecteren die door de gemeente gefinancierd zullen worden.

“Bij participatiebudgetten gaat het om een oefening in directe democratie die de transparantie van het overheidsoptreden versterkt. Er is geen sprake van een burgerpeiling over een lopend project. Hier is het de lokale bevolking die voorstelt en kiest. Met dit soort budget betrekt de gemeente haar burgers bij het beheer van openbare aangelegenheden”, vat Bernard Clerfayt, de minister van Plaatselijke Besturen, samen.