Brusselaars digitaal opleiden, een kwestie van solidariteit

Actualiteit
Brusselaars digitaal opleiden

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)* heeft 9 projecten van ondernemingen uit de sociale economie gekozen om de Brusselaars digitale vaardigheden aan te leren. De projecten hebben betrekking op het leren van basiscompetenties en beroepsopleidingen voor de digitale beroepen. Er wordt een bedrag van 600.000 euro toegekend aan al deze projecten samen.

De minister van Digitalisering en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, heeft de Brusselse Regering voorgesteld een projectoproep uit te schrijven om een beleid te kunnen voeren in de strijd tegen de digitale kloof. In totaal werden 26 projecten voorgelegd aan het bestuur, waarvan er 19 in aanmerking kwamen en geanalyseerd werden door een onafhankelijke jury.

Digitale kwetsbaarheid kan toegang tot diensten verhinderen

“Deze projectoproep moet digitale technologie toegankelijk maken voor alle Brusselaars om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie. Dat is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Digitale technologie is een zegen voor wie er goed mee overweg kan, maar een probleem voor de anderen. Voor diegenen die weinig of niet vertrouwd zijn met deze instrumenten, heeft de versnelde digitalisering meer obstakels gecreëerd en soms de toegang tot de diensten verhinderd. 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar, is digitaal kwetsbaar.

In een tijd waarin alles digitaal is, is het dringend nodig de burgers, en met name de werknemers, op te leiden in het gebruik van digitale technologie. Anders lopen we het risico dat de situatie verslechtert en een heel deel van de bevolking uitgesloten wordt van de maatschappelijke uitwisselingen.

Dit zijn de 9 projecten die gekozen werden om de Brusselaars digitaal op te leiden

  • “Primo Connect” van Convivialités: dit project is gericht op de digitale vorming van nieuwkomers.
  • “HackYourSelf” van BeCode: opleidings- en begeleidingsmodules over de nieuwe technologieën voor een doelgroep die ondervertegenwoordigd is in het technologische ecosysteem.
  • “Digital School for Women” van Womenpreneur: dit project bestaat erin vrouwen duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt via een opleiding in het herstellen en het weer gebruiksklaar maken van smartphones en tablets.
  • “L’aidant numérique” van Action et Recherche Culturelles: dit project bestaat uit de begeleiding van de digitalisering van de essentiële overheidsdiensten.
  • “De l’emploi d’insertion à l’emploi par les TIC !” van Fobagra: de invoering van een instrument voor de begeleiding in ICT voor werknemers van wie het inschakelingscontract afloopt.
  • “Hack Your Future Lab” van Open Knowledge: test van een nieuwe pedagogische methode voor de vzw die de programmeerlessen voor vluchtelingen en migranten verstrekt.
  • “Formation en informatique pour les aide-ménagères” van Espace Cultures & Développement: de invoering van opleidingsmodules in IT in het kader van een mobiele openbare computerruimte.
  • “Accompagnement pour l’insertion dans le secteur tech” van Molengeek: de ontwikkeling van professionele begeleiding van werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt om een link te creëren tussen digitale opleiding en beroepsinschakeling.
  • “Digiboost in de sociale economie” van MAKS: dit project bestaat uit het geven van informaticalessen aan personen die sociale ondernemingen en hun werknemers begeleiden.

--

* BEW richt zich zowel tot ondernemingen als tot werknemers. Dit bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft als doel de economie en de tewerkstelling te ontwikkelen. Klik hier voor de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Dit zou u ook kunnen interesseren: