Brussels Gewest ondersteunt 13 projecten om Brusselaars aan te moedigen te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

Persbericht

In de aanloop naar de gemeentelijke stembusgang heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, in september vorig jaar een projectoproep uitgeschreven voor de verenigingen om de Brusselaars, en meer in het bijzonder niet-Belgen, jongeren en mensen met een handicap, aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal werden 13 projecten gekozen en gesteund voor een bedrag van 145.465 euro.

Op 13 oktober 2024 zullen de Brusselaars hun lokale verkozenen moeten aanduiden. Zullen zij allemaal van de partij zijn? In 2018 hebben meer dan 100.000 Brusselaars hun stem niet uitgebracht. Het absenteïsmecijfer in het Brussels Gewest bedroeg aldus 16,47%.

“Stemmen is een van de basisprincipes van onze democratie! Hoewel we bij elke stembusgang een daling van het absenteïsmepercentage waarnemen, blijft het te hoog! Het is echt een democratische uitdaging om alle Brusselaars bij de verkiezingsprocedure te betrekken. Zij zijn immers de eersten om de impact van het lokale beleid te voelen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Van de Brusselaars die het minst hun stem uitbrengen, springen verschillende groepen in het oog: jongeren, niet-Belgen en mensen met een handicap. Als reactie op deze vaststelling heeft de minister een projectoproep gelanceerd voor de verenigingen om de plaatselijke actoren aan te moedigen sensibiliseringsacties te ontwikkelen.

In totaal heeft het Brussels Gewest een bedrag van 145.465 euro vrijgemaakt om de uitwerking van 13 projecten te ondersteunen.

  • Politieke “speeddating” aangeboden door “Le foyer des jeunes des Marolles” om de kandidaten van Brussel-Stad en de jongeren uit de wijk samen te brengen.
  • De vereniging “Filef N.E.” en haar sensibiliseringscampagne bij de Italiaanse gemeenschap.
  • “Maks vzw” zal filmpjes bedenken met personen met een mentale handicap die hun verwachtingen over de volgende verkiezingen uiteenzetten.
  • “Civix” zal op de sociale netwerken videofilmpjes verspreiden over de inzet van de lokale verkiezingen.

“Er is nog een groot deel van de bevolking dat het belang van de stemming niet ziet, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het kiesstelsel of gewoonweg niet op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om te stemmen. Deze initiatieven op het terrein zullen alle Brusselaars de kans moeten geven hun burgerrol te vervullen”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45