"Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures"

Persartikel
Pers, Metro : "Ruim 100 functies schreeuwen om ingevuld te worden"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Metro

Actiris, het regionale kantoor voor werkgelegenheid in Brussel, heeft de officiële lijst van 108 beroepen waarvoor een tekort is in onze hoofdstad gepubliceerd. Daaronder vallen ook knelpuntberoepen. 

[…] «Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures. Om werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom wordt sinds september voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische nood aan arbeidskrachten hebben», zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI). […]