Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Actualiteit
Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Het voordeel van digitale technologie is dat alle vakjes kunnen worden aangevinkt: eenvoudig, snel en duidelijk. Deze voordelen liggen evenwel nog niet binnen het bereik van alle Brusselaars en daar wringt de schoen. Het Brussels Gewest wil dat iedereen zijn leven kan vereenvoudigen dankzij digitale technologie. Digitale inclusie is een democratisch en maatschappelijk vraagstuk.

66 acties voor een verdubbeling van de inspanningen

Om zoveel mogelijk burgers te ondersteunen en toegang te geven tot deze voorzieningen, heeft de minister van Digitale Transitie Bernard Clerfayt een grootschalig plan voor digitale toe-eigening opgesteld, opgesplitst in 66 concrete acties.

Digitale achterstand begrijpen en opsporen

Een van deze acties voor digitale inclusie is het mobiliseren van gemeentepersoneel van de eerste lijn door hen op te leiden. Aldus worden ze de vehikels voor een vereenvoudigde toegang tot de onlinediensten. Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG), bieden in samenwerking met Brulocalis gemeenteambtenaren sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan.

Al bijna honderd eerstelijnsactoren

In juni waren er voor de eerste vier data 44 ingeschrevenen en tot op heden zijn 30 ambtenaren ingeschreven voor de eerste data in september, terwijl de capaciteit 48 deelnemers is. Daarna worden er zeven workshops gepland voor de OCMW’s.

De deelnemers die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld zijn allen van mening dat aan hun verwachtingen wordt voldaan en dat de aangeboden opleidingen kwalitatief hoogstaand zijn. Allen zullen de workshops aanbevelen aan hun collega's. Opgeleide mensen worden aangemoedigd om hun knowhow door te geven aan hun collega’s.

Tijdens de opleidingen in juni merkten we dat de deelnemers zeer verschillende achtergronden hadden en functies bekleedden op alle niveaus binnen de plaatselijke besturen.

Waar gaat het over?

De opleidingen worden verzorgd door WeTechCare, een sociale startup die digitale inclusie wil bevorderen door degenen die in het veld werken te sensibiliseren en op te leiden. Een presentatie van de uitdagingen van digitale inclusie stelt deelnemers in staat zich bewust te worden van de omvang van het probleem, zonder doemdenken. Nuances en gradaties in digitale kwetsbaarheid maken het mogelijk om de steun te moduleren: van bijstand naar een duwtje in de rug.

Kennis hebben van en rekening houden met weerstand is ook de sleutel tot het opzetten van de fasen om mensen te begeleiden.

Tijdens de opleidingen kunnen ambtenaren beter begrijpen welke houding ze moeten aannemen, afhankelijk van het kennisniveau van de persoon. Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Welke oplossingen zijn er voor de persoon? Hoe weerstand overwinnen? Hoe het veld van mogelijkheden op het gebied van digitale toepassingen ontsluiten door alle mogelijkheden in de verschillende aspecten van het dagelijks leven voor te stellen?

Ten slotte worden diagnostische tools en oriëntatietools zoals 123 digit voorgesteld, evenals begeleidingsstructuren zoals de Openbare Computerruimtes (OCR). Bovendien worden, naast deze opleidingen voor gemeenteambtenaren, ook opleidingen voor OCR’s georganiseerd door CABAN, het collectief van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid.

Eerste stap en herbruikbare tools voor digitale toe-eigening

Deze eerste workshops maakten het ook mogelijk om op basis van de gerapporteerde ervaringen de behoeften te inventariseren op het gebied van tools die beschikbaar moeten worden gesteld voor toekomstige online beschikbare opleidingen. Op die manier zal het mogelijk zijn om de modules die ter beschikking worden gesteld door de GSOB, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vervolledigen.

De module "Digitale achterstand begrijpen en opsporen" is een eerste "generieke" fase, zodat de basis wordt verworven.

Een opleiding gericht op IRISbox zal bijvoorbeeld worden voorzien: hoe aansluiten? Wat kunnen we krijgen? Een complete module die uitgewerkt zal kunnen worden voor de GSOB, voor burgers, voor de Openbare Computerruimtes (OCR) en in de vorm van technische fiches.

Het doel is herbruikbare en aanpasbare tools voor digitale toe-eigening te produceren om besturen digitale vaardigheden bij te brengen die verder gaan dan de beheersing van hun "in-house" knowhow.