Kinderbijslag is een automatisch recht

Actualiteit
Een moeder en haar jonge kind

Na een mondelinge vraag aan het Brussels Parlement herinnert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gezinsbijslagen, eraan dat een van de sterke punten van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel de automatische toekenning van rechten is. In 2021 konden 1.500 kinderen ervan gebruikmaken.

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de Brusselse gezinnen de gezinsbijslagen waarop ze recht hebben, ontvangen. Het automatische recht vormt een belangrijk vangnet en een echte stap voorwaarts in de strijd tegen de bestaansonzekerheid van de Brusselse kinderen”, stelt Bernard Clerfayt.

Bij de uitwerking van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel wilde het Brussels Gewest het recht op kinderbijslag verankeren. Op welke manier? Door het principe van de automatische toekenning in te voeren. Anders gezegd: als een kind geen kinderbijslag ontvangt hoewel het er recht op heeft, krijgt het dankzij het raadplegen van het Rijksregister automatisch recht op de bijslag. Famiris heeft de leiding over het dossier.

Kwart betrokken gezinnen heeft laag inkomen of is een eenoudergezin

In 2021 konden 1.426 kinderen uit in totaal 1.188 gezinnen, met een budget van 3,2 miljoen euro, kinderbijslag ontvangen dankzij het automatisch toegekende recht. Ze zijn gemiddeld 8 jaar oud en groeien op in eerder kleine gezinnen (1,2 kinderen per gezin). Iets minder dan 15% van de betrokken kinderen heeft de Belgische nationaliteit.

Uit de cijfers blijkt ook dat 23% opgroeit in een gezin met een laag inkomen en 2,5% in een gezin met een gemiddeld inkomen. Bovendien groeit 23% van deze kinderen op in een eenoudergezin.