Hervorming gezinsbijslagen: niemand verliest, velen krijgen meer

Actualiteit
Hervorming gezinsbijslagen: niemand verliest, velen krijgen meer

Sinds 1 januari 2020 vallen de gezinsbijslagen volledig onder de bevoegdheid van de gewesten.

De gezinsbijslagen blijven een fundamenteel recht. Deze nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen, die voor iedereen gelijk wil zijn, dient om de Brusselaars te ondersteunen, en met name de meest kwetsbaren, in hun rol als ouder.

Elk Brussels gezin dat onder de nieuwe regeling valt, zal gemiddeld bijna 40 euro extra krijgen dankzij de nieuwe regeling, met een minimum van 23 euro en een maximum van 53 euro.

De nieuwe regeling werd ook zo uitgewerkt dat geen enkel gezin er financieel op achteruitgaat. In Brussel zijn er 159.276 gezinnen. Van hen vallen 91.164 gezinnen onder de nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen. Dat betekent dat deze gezinnen een hoger bedrag zullen ontvangen dan het bedrag dat ze begin januari hebben gekregen. De andere gezinnen, voor wie de oude regeling voordeliger was, zullen het bedrag behouden dat ze tot nog toe ontvingen, en zij zullen pas naar de nieuwe regeling overschakelen wanneer deze voordeliger zal zijn.

De nieuwe regeling voorziet voor kinderen geboren vóór 1 januari 2020 een basisbedrag van 140 euro voor kinderen tot 11 jaar, 150 euro voor kinderen van 12 tot 24 jaar en 160 euro voor kinderen van 18 tot 24 jaar die ingeschreven zijn in het hoger onderwijs. Voor kinderen die na 1 januari 2020 geboren zijn, worden deze bedragen verhoogd met 10 euro om te komen tot 150 euro, 160 euro en 170 euro, naargelang de categorie, naast de sociale toelagen in functie van het inkomen van de gezinnen.