Hoge inflatie: Brussels Gewest maakt 14 miljoen euro vrij voor gemeenten

Actualiteit
Hoge inflatie: Brussels Gewest maakt 14 miljoen euro vrij voor gemeenten

Op voordracht van de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, heeft de Brusselse Regering de toekenning van een uitzonderlijke subsidie voor de 19 gemeenten goedgekeurd om hen te ondersteunen bij de hoge inflatie. De algemene dotatie aan de plaatselijke besturen zal aldus met 5,5% geïndexeerd worden, in plaats van de gebruikelijke 2%, wat het mogelijk maakt om een bedrag van 14 miljoen euro vrij te maken.

Met de hoge inflatie en de exponentiële bedragen op de energiefacturen wordt de situatie erg moeilijk voor de gemeenten. Zij moeten immers de gevolgen van de crisis op het terrein bestrijden en tegelijkertijd hun opdrachten blijven uitvoeren met een bijna lege kas.

“Het Planbureau voorziet een jaarlijks inflatiepercentage van 9,3%. Het is dus onze plicht om de plaatselijke besturen zo veel mogelijk te ondersteunen. Deze maatregel is uitzonderlijk en tijdelijk”, verklaart de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt.