IRISbox telde 102.000 nieuwe gebruikers in 2022

Actualiteit
IRISbox

Geboorteakte, attest van gezinssamenstelling, premieaanvraag,… Het elektronische loket van het Brussels Gewest, IRISbox, laat de burgers toe om online een reeks administratieve handelingen te verrichten. In 2022 maakten meer dan 491.813 mensen gebruik van het platform, en 102.000 personen meldden zich voor het eerst aan.

IRISbox zorgt voor toegankelijkere diensten en kortere termijnen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Het zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort worden.

In 2022 telde IRISbox 491.813 gebruikers, van wie 102.556 nieuwe. Samen hebben zij meer dan 719.000 administratieve handelingen uitgevoerd. De meest aangevraagde documenten zijn het attest van gezinssamenstelling, het attest van hoofdverblijfplaats en het uittreksel van geboorteakte.

Steeds meer mogelijkheden

Om het leven van de Brusselaars te blijven vereenvoudigen, wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. In 2022 werden verschillende formaliteiten toegevoegd: de premieaanvraag Brussel'Air of Renolution, het verkrijgen van een nieuw model van het uittreksel uit het strafregister en de aanvraag voor de toelating om de openbare weg tijdelijk te bezetten (Jette).

In 2023 zal het mogelijk zijn om huurovereenkomsten te registeren, aanvragen te doen om de elektrische laadpalen te kunnen gebruiken en aanvragen te formuleren voor stedenbouwkundige inlichtingen.

Toegang waarborgen voor alle Brusselaars die dat wensen

“IRISbox past perfect in mijn doelstelling om het Brussels Gewest te laten evolueren naar een verbonden gewest. Digitale technologie maakt de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker. Daarom wil ik, met mijn project Digitaal Brussel, alle Brusselaars het recht bieden om hun administratieve handelingen online te verrichten, indien ze dat wensen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

De gebruikers van IRISbox

De gebruikers komen uit alle leeftijdsgroepen, met evenwel een lichte piek voor de 25- tot 34-jarigen en de 35- tot 44-jarigen, die elk 23% van het totaal vertegenwoordigen. Het aantal gebruikers ouder dan 65 jaar blijft hetzelfde als vorig jaar, namelijk 13%.

Om de handelingen online uit te voeren, gebruikte 50% van de personen een computer om zich in te loggen, 49% een smartphone en 1% een tablet.