Nieuw beheerscontracten voor Actiris en Bruxelles Formation

Actualiteit
Nieuw beheerscontracten voor Actiris en Bruxelles Formation

Actiris en Bruxelles Formation hebben nieuwe beheerscontracten voor de komende 5 jaar, van 2023 tot 2027. Daarin worden de opdrachten en prioriteiten voor elk van hen vastgelegd met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden en de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest.

Vaardigheden van werkzoekenden verbeteren

De twee beheerscontracten van Actiris en Bruxelles Formation die in december vorig jaar werden goedgekeurd, binden de twee organisaties en het Gewest voor een periode van vijf jaar. Het hoofddoel is de arbeidsparticipatie van de Brusselaars te verhogen. Hoe kan dit worden bereikt? Door de vaardigheden van alle Brusselse werkzoekenden te verbeteren teneinde hun integratie op de arbeidsmarkt te verzekeren.

Opnieuw focussen op kernactiviteiten

Het opstellen van deze twee nieuwe beheerscontracten is het resultaat van een samenwerkingsproces dat werd uitgevoerd op basis van de evaluatie van de vorige beheerscontracten, maar waarbij ook de werknemers, de leden van het Beheerscomité en de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, werden betrokken.

“Ik wilde beheerscontracten die teruggaan naar de basis met één enkel gemeenschappelijk doel: toegang krijgen tot werk. Daartoe moeten we ons richten op opleiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van werkzoekenden, zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden. Ervoor zorgen dat Actiris en Bruxelles Formation zich opnieuw kunnen focussen op hun kernactiviteiten is essentieel als we willen bijdragen tot de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest", benadrukt de DéFI-minister.

Vraag en aanbod op arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen

In het Brussels Gewest zijn voor bijna twee derde van de vacatures specifieke vaardigheden vereist. 80% van de vacatures vereist kennis van het Frans en het Nederlands en werkgevers verwachten van hun werknemers steeds meer digitale vaardigheden, met name op het gebied van burotica. Bijna 70% van de Brusselse werkzoekenden heeft echter hoogstens een diploma van het middelbaar onderwijs. Slechts 6,5% van de werkzoekenden heeft een goede kennis van de andere landstaal en amper 17% heeft een e-mailadres.

In deze context is opleiding een onmisbare stap voor veel werkzoekenden. Dit is de rode draad die de verschillende krachtlijnen van de beheerscontracten heeft bepaald.

Aldus zal Actiris de begeleiding van al deze werkzoekenden aanscherpen, vooral van degenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en al meer dan een jaar bij Actiris zijn ingeschreven. Zij krijgen een beoordeling van hun professionele, taalkundige en digitale vaardigheden. Op basis van deze competentiebalans wordt een opleidingstraject uitgestippeld om hen in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden.

“De rode draad die door ons nieuwe beheerscontract loopt, is de stijging van de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars. Om die te bereiken, willen we de begeleiding van langdurig werkzoekenden versterken en de ondersteuning van nieuwe werkzoekenden aanpassen zodat zij snel (opnieuw) een job vinden. Onze begeleiding zal vertrekken vanuit een balans van de talenkennis, digitale en professionele vaardigheden van een werkzoekende om hem of haar een traject op maat aan te bieden. En tot slot willen we het parcours van onze gebruikers optimaliseren en onze diensten blijven verbeteren, met een echte focus op kwaliteit. Kwaliteit is een zaak van allen, voor allen”, verklaart Cristina Amboldi, de directrice-generaal van Actiris.

“Ik ben heel erg tevreden met dit duidelijke draaiboek voor Actiris voor de komende vijf jaar. Het is een ambitieus en realistisch beheerscontract dat Actiris helpt om op zijn kerntaken te focussen: werkzoekenden dichter bij een job helpen en werkgevers dichter bij werkzoekenden helpen. Ik kijk er naar uit om met alle leden van het Beheerscomité hard te werken aan het behalen van de belangrijkste doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, voegt de voorzitter van het Beheerscomité van Actiris, Landry Mawungu, eraan toe.

Om opleiding en tewerkstelling beter op elkaar af te stemmen

Wat Bruxelles Formation betreft, zal het agentschap opleidingen ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de behoeften van de werkgevers: korte opleidingen, opleidingen die inspelen op de verwachtingen van de economische actoren, nieuwe onderwijsmethoden, enz.

“Dit nieuwe beheerscontract 2023-2027 plaatst de kernactiviteit, de opleiding voor werkzoekenden, bovenaan de agenda, met een focus op het beveiligen van opleidingstrajecten, het bestrijden van de onzekerheid van de gebruikers en het versterken van de rol van regulator van het opleidingsaanbod in Brussel, met de mogelijkheid om deze uit te breiden naar opleidingen voor kmo's. Het nastreven van gemeenschappelijke strategische krachtlijnen met Actiris in het kader van synergieën op het gebied van werkgelegenheid en opleiding is een garantie voor de continuïteit van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers”, aldus Olivia P'tito, de directrice-generaal van Bruxelles Formation.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe beheerscontract de rol van Bruxelles Formation aan de zijde van de Brusselaars verder zal versterken om hen een betere toegang te geven tot opleidingen voor de arbeidsmarkt. Als Bruxelles Formation er samen met zijn partners in geslaagd is om, ondanks de COVID-19-crisis, een echte dienstverlening aan te bieden en te luisteren naar het publiek, dan zullen zij de komende uitdagingen ongetwijfeld aankunnen", aldus Myriem Amrani, de voorzitster van het Beheerscomité van Bruxelles Formation.

"De specifieke institutionele kenmerken van Brussel vereisen een onderlinge afstemming van het tewerkstellings- en het opleidingsbeleid. Deze gedeelde draaiboeken geven Actiris en Bruxelles Formation een gemeenschappelijke visie om van Brussel een succes te maken door in te zetten op alle talenten van de Brusselaars", besluit Bernard Clerfayt.