Nieuwe voorzieningen voor buurtsport

Persartikel
Pers, Het Laaste Nieuws : "18 nieuwe voorzieningen voor buurtsport krijgen subsidies".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws:

Clerfayt lanceerde in mei een projectoproep om het aanbod aan buurtsportinfrastructuur voor jonge kinderen te bevorderen. In totaal dienden vijftien gemeenten negentien projecten in. Daarvan zijn er achttien geselecteerd. Zij zullen voor 75 procent gesubsidieerd worden door het Brusselse Gewest.