Een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën

Actualiteit
Het Gewest krijgt een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën.

Of je nu op zoek bent naar een medewerker, een job of een opleiding, Digitalcity.brussels wordt dé referentie zodra je in de IT-sector zit. Meer dan 2.500 m², 17 leslokalen en een team van 25 experten om het talent van morgen op te leiden en te anticiperen op de HR-behoeften van de bedrijven.

Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt overigens tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt ook de gezondheidscrisis die de digitalisering van al onze publieke en private ondernemingen, in alle sectoren, versneld heeft. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van onze samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens het rapport van Agoria uit 2018 met de titel “Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt”,“zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, is een unieke entiteit die de stuwende krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector verenigt ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

Digitalcity.brussels zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers: de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling, de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties en de pijler Tewerkstelling. De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

“De crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. In het Brussels Gewest hebben we echter beslist om niet enkel getuige te zijn van deze ware digitale stormloop, maar om ervoor te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn. Digitalcity.brussels wil dé referentie worden op het vlak van digitale beroepen in Brussel en richt zich tot wie wil starten of zich wil specialiseren in de sector. De nadruk zal uiteraard gelegd worden op opleiding: we moeten topopleidingen aanbieden om een geloofwaardige gesprekspartner te worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.