Opleiding internetbankieren

Actualiteit
Het moeilijk gebruik van een bankapp, een van de aspecten van de digitale kloof

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich ertoe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

 “Digitaal bankieren voor iedereen”, eerste actie om de digitale kloof te bestrijden in het kader van dit partnerschap

Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voor Brusselse burgers over digitaal bankieren en betalen. Een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude is ook voorzien. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Andere acties volgen

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds populairder. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Overeenkomst maakt partnerschap officieel

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgers te begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale zelfstandigheid van de burgers zal verhogen.”