Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheid dierenwelzijn

De bevoegdheid dierenwelzijn werd geregionaliseerd in het kader van de Zesde Staatshervorming. Het betreft dus een relatief recente bevoegdheid die tal van beleidswerven telt. De meest emblematische is ongetwijfeld de opstart van de werkzaamheden voor het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn.

Raadpleging “Geef ons uw stem” met het oog op de uitwerking van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn

“Geef ons uw stem”, de eerste campagne om de burgers in het Brussels Gewest te raadplegen, had tot doel de burgers te ondervragen over hun verwachtingen en ideeën om het dierenwelzijn te verbeteren. 2.135 Brusselaars namen deel aan de peiling en 84% van hen is van mening dat de bescherming van dieren in Brussel nog verbeterd kan worden. Tot de meest populaire ideeën behoren het creëren van vrije ruimtes voor honden, het bedwelmen voor het slachten en doden (ook voor ongewervelde dieren) en de invoering van een vergunning voor het houden van dieren na een opleiding of een examen.

Steun voor alternatieven voor dierproeven

Sinds 2019 werd meer dan 580.000 euro geïnvesteerd om het onderzoek naar alternatieve methodes voor dierproeven te ondersteunen, alsook de inventarisering ervan en hun promotie binnen de wetenschappelijke wereld. In 2020 werden 55.688 proefdieren gebruikt, of 36% minder dan 5 jaar geleden.

Steun voor de actoren voor dierenwelzijn

Het Brussels Gewest, dat zich bewust is van het feit dat talrijke actoren zich bezighouden met dierenbescherming, heeft verschillende projectoproepen uitgeschreven om niet alleen deze instellingen financieel te steunen, maar ook om het welzijn van de dieren in de stad te verbeteren. De eerste oproep voor de gemeenten geeft hen de kans om financiële steun (tot 7.000 euro) van het Gewest te genieten om initiatieven voor voorlichting en bewustmaking te nemen: dierenartscheques, folders, het creëren van vrije loopzones voor honden, etc. De tweede oproep is bestemd voor de Brusselse asielen. Zij werken immers hoofdzakelijk dankzij giften, terwijl ze een opdracht van openbaar nut vervullen door met name verdwaalde of zwervende dieren op te vangen. In 2021 heeft elk asiel een bedrag van 7.000 euro ontvangen.

Einde van uitbuiting kermispony’s

Sinds 1 januari 2019 mogen pony’s niet meer gebruikt worden tijdens kermissen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Hoewel deze beslissing het voordeel had dat het lot van deze dieren verbeterd werd, vertoonde ze verschillende zwakke punten: zij was enkel van toepassing op pony's en had enkel betrekking op kermissen. En dat leidde vaak tot het omzeilen van de wet. Sinds 25 september 2021 is het verboden paardachtigen te gebruiken tijdens publieke evenementen (braderie, rommelmarkt, markt, etc.).

Positieve lijst voor reptielen

De positieve lijsten, waar tal van Brusselaars om vroegen tijdens de campagne “Geef ons uw stem”, zorgen ervoor dat het type en het aantal diersoorten die gehouden mogen worden in het Gewest, beperkt worden. Zonder te wachten op het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn heeft de Regering een positieve lijst voor reptielen goedgekeurd die het aantal reptielsoorten in het Brussels Gewest beperkt tot 422 (op meer dan 11.000).

Verbod op dolfinaria

Sinds april 2021 is het strikt verboden om walvisachtigen en zeeroofdieren te houden in het Brussels Gewest. Hoewel niemand wil geloven in de opening van een dolfinarium op het Brusselse grondgebied, is de maatregel in de eerste plaats symbolisch. De bedoeling: de maatregel navolging laten krijgen en de andere gewesten en aangrenzende landen ertoe aanzetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Steun voor asielen en maneges (beheermaatregel COVID-crisis)

De COVID-crisis en de opeenvolgende lockdowns hebben geleid tot een inkomstenderving voor de asielen en maneges in het Brussels Gewest. Verschillende van deze infrastructuren hebben de alarmbel geluid, omdat ze het hoofd moesten bieden aan kosten die ze niet konden drukken om hun dieren te verzorgen. Om die reden heeft de Regering een uitzonderlijke subsidie van 1.500 tot 3.000 euro vrijgemaakt voor de asielen en een bedrag van 100 euro per paard.