Steun voor project “Paddock Paradise” van Ferme Nos Pilifs

Actualiteit
Ferme Nos Pilifs, les ânes

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft het Brussels Gewest beslist om het project “Paddock Paradise” van de “Ferme Nos Pilifs” te ondersteunen met een bedrag van 38.500 euro. De bedoeling daarvan is een nieuwe ruimte te bieden aan de paarden, pony’s, ezels en schapen die zo dicht mogelijk aanleunt tegen hun natuurlijke habitat, waardoor hun gezondheid en welzijn worden verbeterd.

“Paddock Paradise” vindt plaats in een kader dat gunstig is voor het dierenwelzijn en voor de harmonieuze relatie tussen mens, dier en natuur

De Ferme Nos Pilifs is een redelijk unieke plaats. Ze bevindt zich sinds 1984 op het Brusselse grondgebied en haar activiteiten zijn georganiseerd rond drie pijlers: de groene beroepen, duurzame voeding en een derde pijler die bestaat uit opleiding en milieu-educatie.

Het onderdeel van de boerderij dat zich bezighoudt met animatie, richt zich tot een jonger publiek en maakt het ontvankelijk voor de wereld van de boerderij met een reeks activiteiten. Naast de behandeling van de dieren willen de organisatoren ook de aandacht van de kinderen vestigen op de rol van de moestuin, het belang van diversiteit voor de culturen, verantwoorde consumptie, tolerantie, … door de bezoekers en de werknemers echt met mekaar in dialoog te laten treden.

“De dieren zullen kunnen genieten van een omgeving die gunstig is voor hun welzijn en hun gezondheid. Zij zullen immers vrij kunnen bewegen en gebruikmaken van een buitenruimte zoals het geval is in hun natuurlijke omgeving. We kunnen overigens een heel positief verschijnsel waarnemen in verband met de mentale gezondheid van de paardachtigen wanneer zij hun levensruimte met andere soorten delen”, verklaart Bernard Clerfayt.

Therapeutische relatie tussen mens en paard

De boerderij zou overigens ook een programma hippotherapie kunnen aanbieden. Deze steeds meer ingeburgerde aanpak is een techniek waarbij paarden worden ingezet als therapeutisch middel om de psychische, psychomotorische of relationele vaardigheden van personen te verbeteren.