Strijd tegen dierproeven: Gewest steunt twee onderzoeksprojecten

Actualiteit
Onderzoekslaboratorium

De Regering heeft ingestemd met de toekenning van subsidies aan de VUB voor haar project "RE-Place" en aan de ULB voor haar project “Alternatieven voor dierproeven”. Deze projecten hebben twee doelstellingen: het gebruik van proefdieren verminderen en alternatieve methoden bevorderen.

“aantal experimenten met dieren drastisch verminderen”

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan, teneinde mijn doelstelling om het aantal dierproeven drastisch te verminderen, te handhaven", besluit Bernard Clerfayt.

Onderzoek ondersteunen en alternatieve methoden verspreiden

In het kader van het ULB-project zal de subsidie de onderzoekers helpen bij de verdere ontwikkeling van het gebruik van organoïde modellen, een methode die het mogelijk maakt talrijke menselijke weefsels te modelleren en aldus het gebruik van dieren in wetenschappelijke experimenten te vermijden.

De subsidie voor RE-Place zal helpen om de databank van alternatieve methoden voor dierproeven bij te werken, het instrument te verbeteren en het gebruik van deze methoden aan te moedigen.

Daling met 45%, mooi resultaat dat nog beter kan

Het aantal dieren dat voor experimenten wordt gebruikt, is ten opzichte van 2015 met 45% gedaald. Het is evenwel nog steeds te hoog, ook al zijn er alternatieven voor dierproeven.

Om deze onderzoeken tot een goede einde te brengen, stelt het Brussels Gewest een totaalbudget van 109.000 euro ter beschikking. Het doel is om op termijn het aantal in laboratoria gebruikte dieren te verminderen en tegelijkertijd het gebruik van alternatieve methoden aan te moedigen.