Strijd tegen tekort aan arbeidskrachten Een duwtje in de rug om opleidingen binnen de onderneming voor buschauffeurs aan te moedigen

Persbericht

Er zijn verschillende manieren om een opleiding tot buschauffeur te volgen: rijscholen, opleidingscentra of... rechtstreeks op de werkplek. Om het personeelstekort in de sector aan te pakken, hebben de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, en de Brusselse minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, beslist om deze leervorm aan te moedigen en de uitvoering ervan te vereenvoudigen.

In het hele land is er een tekort van meer dan 1.500 buschauffeurs. Het beroep staat ook op de lijst met knelpuntberoepen van elk gewest. Dit tekort heeft grote gevolgen voor openbaarvervoerbedrijven, die reeds te maken hebben met een vergrijzend personeelsbestand.

We moeten meer en sneller opleiden”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. Vandaag de dag hebben werkzoekenden verschillende opties om buschauffeur te worden: rijscholen, opleidingscentra, scholen voor sociale promotie en een minder bekende optie, de individuele beroepsopleidingen op de werkvloer (FPIE). Deze laatste optie is bijzonder aantrekkelijk, omdat je dan on the job kunt leren en aan het einde van je opleiding een arbeidscontract krijgt dat minstens gelijk is aan de duur van je opleiding.

Dit type opleiding, op de werkvloer, is een win-winsituatie! De werkzoekende vindt snel werk en krijgt een uitkering tijdens zijn opleidingsperiode. De werkgever van zijn kant kan zijn toekomstige werknemer opleiden volgens zijn behoeften en zo zijn personeelstekort wegwerken. Het is een zeer goede manier om tekorten tegen te gaan”, legt Bernard Clerfayt uit.

Het enige obstakel voor de implementatie van deze opleiding is de wetgeving met betrekking tot rijbewijzen. Om een rijbewijs D te behalen, wat de sleutel is om buschauffeur te worden, moet de vrije begeleiding worden gesuperviseerd door een begeleider. De begeleider kan echter maar één kandidaat per jaar begeleiden. In de context van het FPIE beperkt deze voorwaarde het aantal stagiairs dat de opleiding kan genieten, aanzienlijk.

De Brusselse Regering heeft daarom het koninklijk besluit van 1998 betreffende het rijbewijs gewijzigd. Voortaan geldt de voorwaarde van slechts één stagiair per begeleider per jaar niet meer als de aanvrager van het rijbewijs een werkzoekende is die ingeschreven is bij een FPIE.

Het heeft geen zin om het aantal opgeleide werkzoekenden te beperken, temeer omdat het gaat om een sector die een schrijnend tekort aan arbeidskrachten heeft. Dit duwtje in de rug is een manier om opleidingen binnen de onderneming aan te moedigen, wat de snelste weg naar tewerkstelling is”, besluit de DéFI-minister.

Het vergemakkelijken van deze opleidingen voor toekomstige autobus- en autocarchauffeurs is een snelle en eenvoudige oplossing, zowel voor de opleidingsbedrijven, die gemakkelijker personeel zullen kunnen aanwerven in dit beroep met een tekort aan personeel, als voor de kandidaten, die er bijna zeker van kunnen zijn dat hun opleiding tot een baan zal leiden. Ik ben erg blij met deze win-winsituatie, die mogelijk is gemaakt dankzij de goede samenwerking met mijn collega Bernard Clerfayt. Natuurlijk wil ik alle weggebruikers geruststellen dat het hier om een administratieve vereenvoudiging gaat. De inhoud van de opleiding en de verkeersveiligheidsvereisten van het examen blijven uiteraard dezelfde”, zegt Elke Van den Brandt.

De sector van de privéondernemingen voor autobussen en autocars dankt de ministers Clerfayt en Van den Brandt voor het feit dat ze de begeleiders van onze Brusselse ondernemingen toelaten om voortaan meer dan één kandidaat-bestuurder per jaar op te leiden. Dankzij deze flexibelere aanpak kunnen chauffeurs in opleiding sneller hun rijbewijs D behalen en gemakkelijker aan de slag in autobus- en autocarbedrijven”, zegt Pieter Van Bastelaere, CEO van de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45