Werkgroep moet intrede van de uitvaartbakfiets in Brussel mogelijk maken

Persartikel
Pers, Bruzz : "Werkgroep moet intrede van de uitvaartbakfiets in Brussel mogelijk maken".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] Volgens minister van de Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) zijn er tot op heden “geen formele verzoeken of vragen ingediend van lokale autoriteiten of de uitvaartbranche over het gebruik van rouwfietsen”, maar werd er recent wel een werkgroep “Lijkbezorging en Begraafplaatsen” opgericht, waarin de Brusselse gemeenten zullen samenwerken met begrafenisondernemers.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de kwestie ook onder de federale bevoegdheid valt. “Als de federale minister de definitie van een lijkwagen zou aanpassen door deze niet te beperken tot een gemotoriseerd voertuig - maar wel binnen de beperkingen te blijven die specifiek zijn voor het vervoer van overledenen - zou dit automatisch een verandering teweegbrengen”, aldus Clerfayt. “De werkgroep kan zich hier verder over buigen.”

Lees meer op de website