Financiële steun voor dierenasielen

Actualiteit
Achtergelaten hond op de weg – Dieren worden vaker achtergelaten bij het naderen van de zomervakantie.

Het Brussels Gewest schrijft een nieuwe subsidieoproep voor de dierenasielen uit. De bedoeling is de asielen te ondersteunen die, met het naderen van de zomervakantie, te maken krijgen met dieren die worden achtergelaten, alsook het welzijn van de dieren in de asielen te verbeteren.

Jaarlijks worden 5.000 dieren opgevangen

Negen asielen vangen zwervende, verdwaalde of achtergelaten dieren op. Jaarlijks worden er bijna 5.000 dieren, hoofdzakelijk katten en honden, maar ook reptielen, knaagdieren en vogels, verzorgd.

“Het aantal dieren dat wordt opgevangen, of ze nu op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, toont aan dat we de burgers bewust moeten blijven maken, maar ook dat het belangrijk is de asielen te ondersteunen. We moeten hen helpen om voor de dieren te zorgen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Om het gebrek aan middelen in dierenasielen te verhelpen

Elk asiel in Brussel zal een bedrag van maximaal 7.000 euro kunnen krijgen om hun infrastructuur te verbeteren, veterinaire uitgaven te betalen en materiaal of voedsel aan te kopen.

“De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren overigens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en dankzij giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen immers een essentiële taak van openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te beschermen. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest ons voorlopig niet toelaat structurele steun te bieden aan de asielen, hoop ik met deze subsidieoproep de asielen wat ademruimte te bieden door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.

Dit zou u ook kunnen interesseren :